Fagskole - Nettstudium

Prosjektledelse i praksis - styring,verktøy og ledelse - Mat- og drikkevareindustrien

Prosjektledelse i praksis passer for deg som har noen års arbeidserfaring og som ønsker å styrke og formalisere prosjektlederkompetanse din.

Oppstart
Høst 2020
Studiested
Nettstudium
Nivå
Fagskole
Pris
0 kr pr semester
Språk
Norsk
Gjennomføring
Deltid
Studielengde
1 år
Studiepoeng
30
Opptakskrav
Ja, se opptaksinformasjon
Med forbehold om endringer
Opptaket for 2020 er stengt Se vårt tilbud av nettstudier hvor du kan søke opptak hver dag, hele året Se alle våre nettstudier

Dette deltidsstudiet er gratis for deg som har bransjetilknytning til mat- og drikkevareindustrien. Det kan være produksjon eller foredling av mat eller drikke, salg av mat og drikke eller tjenester og rådgivning til andre virksomheter innen denne bransjen. Ved oppstart av studiet vil du bli bedt om å svare på om du har tilknytning til mat- og drikkevareindustrien og hva som er din arbeidsmarkedsstatus.

NB! For å enklest søke og sikre at du søker fullfinansiert/gratis versjon av dette studiet, så anbefaler vi å søke fra denne siden ved å klikke på "Søk nettstudium"-knappen øverst til høyre.

Merk at studiet Prosjektledelse i praksis vil bli gjennomført med halv studieprogresjon (deltid) med oppstart uke 35 og innlevering av eksamen i mars 2021. Det vil bli gjennomført en digitale samlinger på ettermiddag og kveldstid, samt noen digitale workshops på lørdager. All undervisning blir tatt opp, og kan ses når du selv ønsker det i ettertid.

Utdanningen gir en innføring i prosjektledelse med de mest vanlige begreper, metoder og verktøy som brukes i prosjekter og tilbys som et nettstudium.

Utdanningens hovedfokus er todelt:

  1. praksisnær kompetanse i prosjektstyring og verktøy
  2. utvikling av den enkelte students prosjektlederevner

Utdanningens praktiske karakter vil gi deg de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å lede prosjekter med ulik sammensetning og kompleksitet i små eller mellomstore bedrifter og i bransjer der det å jobbe prosjektbasert er en naturlig arbeidsform.

Utdanningen gir en generell kompetanse innen prosjektledelse og retter seg ikke spesifikt mot en spesifikk bransje og den er derfor aktuell for personer med ulik bakgrunn og erfaring.

Hva lærer du?

Gjennom utdanningen får du en grundig innføring i ulike prosjektstyringsverktøy for å kunne sikre kvalitet og effektivitet i prosjektet fra start til slutt. Studentene arbeider i prosjekter fra første emne, og innhold og oppgaver har økende grad av kompleksitet gjennom utdanningen.

Du støttes videre i å bli bevisst hvordan personlige egenskaper og kommunikasjonsstil vil påvirke prosjektgjennomføringen. Din og teamenes egenrefleksjon rundt prosjektgjennomføring og utvikling av prosjektlederevner, er viktig i gjennomføringen av studiet.

For ytterligere informasjon om læringsutbytte kan du lese mer i studieplanen.

Jobbmuligheter

Utdanningen passer for de fleste utviklingsprosjekter uavhengig av bransje.

Etter fullført utdanning skal du ha kunnskap om:

  • hva som kjennetegner alle faser i et prosjekt, hvilke oppgaver som ligger i de ulike fasene og bruk av ulike prosjektstyringsverktøy
  • egne styrker og utviklingsområder som prosjektleder og teamdeltaker og er bevisst hvordan det påvirker prosjektgjennomføringen.

Du skal videre:

  • ha innsikt i oppgavene som gjennomføres og aktuelle verktøy tilpasset prosjektets ulike faser og organisering av prosjektet
  • kunne innhente og bruke aktuell litteratur i prosjektarbeidet
  • kunne bygge velfungerende team og kommunisere godt med alle interessenter i prosjektet
  • kunne anvende og tilpasse verktøy for god prosjektledelse, tilpasset prosjektet og egen prosjektlederstil

Studieprogramleder

Geir Arne Jacobsen
Les mer om Geir Arne

Kontakt oss

Ønsker du nyhetsbrev?
Ønsker du studiemagasin?
Mobilnummer