Nettstudium - Nettstudium

Prosjektledelse i praksis - styring, verktøy og ledelse - fullfinansiert

Prosjektledelse i praksis passer for deg som har noen års arbeidserfaring og som ønsker å styrke og formalisere prosjektlederkompetansen din.

Oppstart
Høst 2021
Studiested
Nettstudium
Nivå
Nettstudium
Pris
0 kr pr semester
Språk
Norsk
Gjennomføring
Deltid
Studielengde
1 år
Studiepoeng
30
Opptakskrav
Ja, se opptaksinformasjon
Med forbehold om endringer
  Studiestart uke 35, 2021
  Tips til deg som ønsker å søke For å enklest søke fullfinansiert/gratis versjon av dette studiet, så anbefaler vi å søke fra denne siden ved å klikke på "Søk Nettstudium"-knappen øverst til høyre.  Merk at det er et begrenset antall plasser, du må  laste opp godkjent dokumentasjon og sende tilbake signert kontrakt for å sikre deg studieplassen.

  Utdanningen gir en innføring i prosjektledelse med de mest vanlige begreper, metoder og verktøy som brukes i prosjekter og tilbys som et nettstudium.

  Utdanningens hovedfokus er todelt:

  1. praksisnær kompetanse i prosjektstyring og verktøy
  2. utvikling av den enkelte students prosjektlederevner

  Utdanningens praktiske karakter vil gi deg de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å lede prosjekter med ulik sammensetning og kompleksitet i små eller mellomstore bedrifter og i bransjer der det å jobbe prosjektbasert er en naturlig arbeidsform.

  Utdanningen gir en generell kompetanse innen prosjektledelse og retter seg ikke spesifikt mot en spesifikk bransje og den er derfor aktuell for personer med ulik bakgrunn og erfaring.

  Fullfinansierte plasser fra Utdanningsetaten i Oslo kommune Fagskolen Kristiania kan med finansiering fra Oslo kommune tilby et begrenset antall gratis studieplasser. Tilskuddet er et svar på kommunens og regjeringens satsning på å gjøre fagskolene til en større og viktigere del av det norske utdanningssystemet

  Hva lærer du?

  Gjennom utdanningen får du en grundig innføring i ulike prosjektstyringsverktøy for å kunne sikre kvalitet og effektivitet i prosjektet fra start til slutt. Studentene arbeider i prosjekter fra første emne, og innhold og oppgaver har økende grad av kompleksitet gjennom utdanningen.

  Du støttes videre i å bli bevisst hvordan personlige egenskaper og kommunikasjonsstil vil påvirke prosjektgjennomføringen. Din og teamenes egenrefleksjon rundt prosjektgjennomføring og utvikling av prosjektlederevner, er viktig i gjennomføringen av studiet.

  For ytterligere informasjon om læringsutbytte kan du lese mer i studieplanen.

  Jobbmuligheter

  Utdanningen passer for de fleste utviklingsprosjekter uavhengig av bransje.

  Etter fullført utdanning skal du ha kunnskap om:

  • hva som kjennetegner alle faser i et prosjekt, hvilke oppgaver som ligger i de ulike fasene og bruk av ulike prosjektstyringsverktøy
  • egne styrker og utviklingsområder som prosjektleder og teamdeltaker og er bevisst hvordan det påvirker prosjektgjennomføringen.

  Du skal videre:

  • ha innsikt i oppgavene som gjennomføres og aktuelle verktøy tilpasset prosjektets ulike faser og organisering av prosjektet
  • kunne innhente og bruke aktuell litteratur i prosjektarbeidet
  • kunne bygge velfungerende team og kommunisere godt med alle interessenter i prosjektet
  • kunne anvende og tilpasse verktøy for god prosjektledelse, tilpasset prosjektet og egen prosjektlederstil

  Studiedetaljer

  Studieprogramleder

  Geir Arne Jacobsen
  Les mer om Geir Arne

  Søk på Prosjektledelse i praksis - styring, verktøy og ledelse

  Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.

  Kontakt oss

  Ønsker du nyhetsbrev?
  Mobilnummer