Fagskole - Nettstudium

Juridisk assistent

Studiet for deg som ønsker å arbeide med administrative oppgaver ved et advokatkontor eller i virksomheter med juridiske fagfelt.

Oppstart
Høst 2020
Studiested
Nettstudium
Nivå
Fagskole
Pris
21 300 kr pr semester
1900 kr registreringsavgift
Språk
Norsk
Gjennomføring
Deltid
Studielengde
2 år
Studiepoeng
60
Opptakskrav
Ja, se opptaksinformasjon
Med forbehold om endringer
Opptaket for 2021 åpner snart I midten av desember kan du endelig søke på dette studiet, med oppstart høsten 2021

Juridiske assistenter er viktige medarbeidere som har fått stadig mer selvstendige og spesialiserte arbeidsfelt. Denne utdanningen gir deg ferdighetene du trenger for å kunne jobbe med spennende oppgaver innenfor det juridiske fagfeltet.

Studiet gir deg opplæring i hvordan du skal arbeide i team med annet administrativt støttepersonell og advokater/jurister. Du vil få en solid digital kompetanse og du vil lære å bruke flere ulike digitale verktøy som bedriftene bruker. 

Utdanningen Juridisk assistent er utviklet i samarbeid med yrkesfeltet gjennom faglige innspill fra flere av landets ledende advokatkontorer og juridiske miljøer. Slik er du sikret en relevant og ettertraktet utdanning som vil åpne dører i arbeidslivet. 

Hva lærer du?

Utdanningen er bygget opp av to emner. Det første emnet gir et grunnlag for å arbeide som administrativ støtte i et juridisk miljø.  Du vil jobbe med temaer som bransjerettet kommunikasjon, digitale verktøy, administrative oppgaver, kontordrift og prosjektstyring.

Det andre emnet går mer i dybden på det som kjennetegner de administrative oppgavene i juridiske miljøer. Du vil få en innføring i det norske rettssystemet, de ulike rettsinstansene og de juridiske prosessene.

I tillegg vil du lære: 

  • Grunnleggende jus
  • Klientforhold
  • Bransjerettet kommunikasjon
  • Juridisk dokumentbehandling
  • Prosjektstyring og teamarbeid

Utdanningen avsluttes med et større prosjektarbeid i samarbeid med andre studenter ved utdanningen.

Jobbmuligheter

Utdanningen gir studentene de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å arbeide med administrative oppgaver i juridiske miljøer, som ved et advokatkontor eller i andre virksomheter med juridiske fagfelt.

Aktuelt fra Juridisk assistent

Studieprogramleder

Laila Småstuen
Les mer om Laila

Kontakt oss

Ønsker du nyhetsbrev?
Ønsker du studiemagasin?
Mobilnummer