Go to main content

Du kan kun søke på en variant av dette studiet

Du har allerede valgt en variant av etter studiet og kan derfor ikke legge til flere varianter. Gå til din søknad for å fjerne, legge til eller endre prioritering.

Kontorfaglige medarbeidere i helsetjenesten. Helsekoordinator fagskole ved Høyskolen Kristiania.
Fagskole - Nettstudium

Helsekoordinator

Dette er studiet for deg som ønsker kunnskap om helsesektorens oppbygging, helsepolitiske mål, reformarbeid, organisering og ledelse.

Med forbehold om endringer
Pris
20 650 kr pr semester
1900 kr registreringsavgift
Oppstart
Vår 2020
Studiested
Nettstudium
Nivå
Fagskole
Språk
Norsk
Gjennomføring
Deltid
Studielengde
1 år
Studiepoeng
30
Opptakskrav
Ja, se opptakinformasjon

Helsekoordinator

Behovet for dyktig helsepersonell er enormt og vokser stadig. Helsekoordinatorens rolle er svært viktig på hvert legekontor eller sykehus, og fungerer ofte som et nav i organisasjonen – selve bindeleddet mellom samhandling og kommunikasjon.

Studiestart uke 5 2020 Søk her

Vi har utviklet denne utdanningen for å gi deg kunnskap om de nyeste reformene innen helsesektoren, bruk av digitale verktøy og saksbehandling.

Målet er at du ved fullført utdannelse skal besitte verdifulle kunnskaper som gjør deg til en attraktiv og ressurssterk kandidat på arbeidsmarkedet.

Hva lærer du?

Utdanningen er bygget opp rundt to hovedtemaer: Samhandlingskompetanse og kommunikasjon og kompetanse i forvaltning og helsepolitikk. Emnene dekker til sammen et bredt fagområde, og er valgt ut på bakgrunn av tilbakemeldinger fra viktige aktører i helsetjenesten som arbeider i det kontorfaglige praksisfeltet.

I løpet av studetiden din vil du få en grundig innføring i blant annet: 

 • Helsesektorens oppbygging
 • Helsepolitiske mål
 • Kvalitetsarbeid og HMS (Helse, miljø og sikkerhet)
 • Reformarbeid
 • Organisering og ledelse

Du vil lære å bruke elektroniske kilder til å kvalitetssikre medisinske og faglige begrep, til å finne informasjon og fagstoff fra aktuelle helseregistre og til å finne relevant informasjon og fagstoff i aktuelle lover, forskrifter og avtaler. 

Etter endt utdanning vil du:

 • Ha forståelse for hvordan kontorfaglige medarbeidere i helsetjenesten kan bidra til å skape en organisasjonskultur i et flerkulturelt arbeidsmiljø som setter pasienten i sentrum.
 • Ha utviklet nøyaktighet og pålitelighet og hensyn til krav om konfidensialitet og personvern i eget arbeid og i kontakt med kollegaer, pasienter, pårørende og eksterne samarbeidspartnere.
 • Kunne utføre kontorfaglig arbeid på en måte som setter pasientenes behov i sentrum og er i samsvar med virksomhetens rutiner og retningslinjer. 
 • Kunne bygge relasjoner og bidra til utvikling av tverrfaglig teamarbeid innenfor helsetjenesten.
 • Kunne utvikle arbeidsmetoder og former for pasienttjenester og tverrfaglig samarbeid knyttet til kontorfaglig arbeid innenfor helsetjenesten.

Jobbmuligheter

Som ferdig utdannet helsekoordinator kan du jobbe som:

 • Kontorfaglig ansatt på legekontor, sykehus og ellers i helsetjenesten
 • Helsekoordinator
 • Forløpskoordinator

Flere av våre tidligere studenter har også fått mellomlederstillinger. 

Kontorfaglig ansatte i helsetjenesten fungerer ofte som et nav i organisasjonen, og er sentrale i samhandling og kommunikasjonen som foregår mellom de ulike profesjonene.

Du vil gjennom utdanningen tilegne deg verdifull kompetanse for å møte dette behovet.  

Mange som tar dette studiet tar også fagskolestudiet Helseadministrasjonssekretær for å tilegne seg enda mer ettertraktet spisskompetanse.

Studieprogramleder

Silje Fimreite
Les mer om Silje

Søk på Helsekoordinator

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.