Go to main content

Du kan kun søke på en variant av dette studiet

Du har allerede valgt en variant av etter studiet og kan derfor ikke legge til flere varianter. Gå til din søknad for å fjerne, legge til eller endre prioritering.

En ansatt i helsetjenesten. Helseadministrasjonssekretær fagskole ved Høyskolen Kristiania.
Fagskole - Nettstudium

Helseadministrasjonssekretær

Er du helsesekretær eller kontoransatt i helsetjenesten og ønsker å heve kompetansen din innen sentrale fagområder?

Med forbehold om endringer
Pris
20 650 kr pr semester
1900 kr registreringsavgift
Oppstart
Høst 2019
Studiested
Nettstudium
Nivå
Fagskole
Språk
Norsk
Gjennomføring
Deltid
Studielengde
1 år
Studiepoeng
30
Opptakskrav
Ja, se opptakinformasjon

Helseadministrasjonssekretær

Studiet vurderes for oppstart høsten 2020

Behovet for kyndig helsepersonell vokser stadig, og med denne utdanningen vil du bli en verdifull ressursperson innenfor helsevesenet.

Du vil kunne fungere som aktiv lederstøtte og avlaste andre kolleger i betydelig grad både når det gjelder løpende administrativt arbeid. I tillegg vil du etter fullført utdanning være i stand til å gi konkrete innspill når det gjelder forbedring av systemer og saksbehandling. 

Alle emnene i utdanningen representerer sentrale fagområder som du som kontorfaglig ansatt innen helsetjenesten må beherske for å fungere på en profesjonell måte. Studiet bygger på Samhandlingsreformen og setter deg i stand til å spille en viktig rolle i fremtidens helsetjeneste.

Hva lærer du?

Vi gir deg en utdanning hvor alle emnene representerer sentrale fagområder du som kontorfaglig ansatt innen helsetjenesten må beherske for å fungere på en profesjonell måte.

Du vil blant annet få verdifulle kunnskaper og ferdigheter i bruk av IKT-verktøy til saksbehandling, oppfølging av regnskap og oppdatering av nettside. Samtidig vil du i løpet av studietiden jobbe mye med kvalitetsarbeid, kommunikasjon, samhandling, arbeid med møter, håndtering av konflikter. 

I løpet av studietiden din hos oss vil vi blant annet fokusere på: 

  • Etikk, menneskesyn og kultur
  • Pasientforståelse
  • Praktisk personalarbeid og IKT
  • Velferdsteknologi, kvalitet og HMS

Etter endt utdanning vil du:

  • Ha forståelse for krav til nøyaktighet og pålitelighet, god organisasjonskultur og samhandling i et flerkulturelt arbeidsmiljø hvor pasientens behov står i sentrum.
  • Ha forståelse å ha et aktivt forhold til delegering og prioritering og for å identifisere unødvendige arbeidsoperasjoner og rutiner.
  • Ha utviklet en grunnholdning overfor kollegaer, pasienter og pårørende preget av pålitelighet, nøyaktighet, konfidensialitet og personvern.
  • Kunne utføre kontorfaglige og administrative oppgaver basert på pasientenes behov og helsetjenestens retningslinjer.
  • Kunne bygge relasjoner med kollegaer med ulik faglig bakgrunn, samt med pasienter, pårørende og eksterne forbindelser og samarbeidspartnere.
  • Kunne utvikle arbeidsmetoder og rutiner knyttet til eget kontorfaglig og administrativt arbeid innenfor helsetjenesten.

Studiet bygger på Samhandlingsreformen og setter deg i stand til å spille en viktig rolle i fremtidens helsetjeneste.

Jobbmuligheter

De fleste som tar studiet jobber som helsesekretærer, legesekretærer eller lignende i dag. Du kan søke kontorfaglige stillinger både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder både i private og offentlige institusjoner. Etter endt utdanning kan du også søke stillinger som lederassistent.

Mange som tar dette studiet tar også studiet Helsekoordinator.