Fagskole - Nettstudium

Administrativ koordinator - fullfinansiert

Utdanningen for deg som ønsker å jobbe som administrativ støtte for ledere eller ledergrupper.

Oppstart
Høst 2020
Studiested
Nettstudium
Nivå
Fagskole
Pris
0 kr pr semester
Språk
Norsk
Gjennomføring
Deltid
Studielengde
2 år
Studiepoeng
60
Opptakskrav
Ja, se opptaksinformasjon
Med forbehold om endringer
Hvorfor kan Fagskolen Kristiania tilby gratis fullfinansiert utdanning? Fagskolen Kristiania har fått bevilget midler for å kunne å tilby gratis utdanning pga. koronapandemien. Du vil få dekket både studieavgift og registreringsavgift, men må betale utstyr og bøker selv. For å søke om plass må du oppfylle opptakskravene som spesifisert under punktet Opptaksinformasjon lenger ned på siden. Det er et begrenset antall plasser og førstemann til mølla-prinsippet gjelder.

NB! For å enklest søke og sikre at du søker fullfinansiert/gratis versjon av dette studiet, så anbefaler vi å søke fra denne siden ved å klikke på "Søk Nettstudium"-knappen øverst til høyre. 

Den tradisjonelle sekretærrollen har utviklet seg fra å være en ren servicearbeider til i dag også å være koordinatorer av administrative prosesser og til å ha en sentral rolle i å binde sammen de ulike fagområder og avdelinger i en virksomhet. Studiet administrativ koordinator tilbys som nettstudium. 

Studiestart uke 35 2020 Søk her

Hvis du vil jobbe som administrativ støtte for ledere, trenger du en variert og bred kompetanse. Studiet administrativ koordinator er godt tilpasset dagens arbeidsmarked og kompetansekrav.

Kontakt med bransje og næringsliv har alltid vært en viktig forutsetning både for å sikre at studentene får en så praktisk relatert undervisning som mulig, men også for å sikre at Fagskolen Kristiania til enhver tid er oppdatert på bransjens behov. Utdanningen Administrativ koordinator er utviklet i samarbeid med yrkesfeltet gjennom faglige innspill fra fagfolk i administrative miljøer fra ulike bransjer i privat og offentlig sektor.

Hva lærer du?

Utdanningen er bygget opp av to emner – kontordrift og lederstøtte.

Gjennom kontordrift vil du få innblikk i bransjerettet kommunikasjon, saksbehandling og arkivering. Videre vil du få grundig opplæring i bruk av relevante digitale verktøy, og du lærer om prosjektarbeid som metode.

I emnet lederstøtte får du opplæring i økonomi, regnskap og innkjøp, i hvordan gjennomføre salgssamtaler og grunnleggende markedsføring. Du vil også få en grundig opplæring i HMS-arbeid, etikk og relasjoner.

Utdanningen avsluttes med et større prosjektarbeid der studentene må arbeid i grupper og vise selvstendighet i utførelsen av arbeidet.

Jobbmuligheter

Etter å ha gjennomført utdanningen administrativ koordinator vil du være godt forberedt til å møte dagens krav og forventninger.

Utdanningen gir deg de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å arbeide som administrativ støtte for ledere og ledergrupper, samt utføre andre administrative oppgaver i offentlige og private virksomheter.

Studieprogramleder

Laila Småstuen
Les mer om Laila

Søk på Administrativ koordinator - Fullfinansiert

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.