Fagskole på nett - Nettstudium

Bærekraftsarbeid i virksomheter - Fullfinansiert

Ønsker du en innføring i bærekraft, og hvordan du kan utvikle og implementere bærekraftsarbeid i virksomheter? Da er dette studiet for deg.

Oppstart
Høst 2021
Studiested
Nettstudium
Nivå
Fagskole på nett
Pris
0 kr pr semester
Språk
Norsk
Gjennomføring
Deltid
Studielengde
1 år
Studiepoeng
30
Opptakskrav
Programbeskrivelse

Opptak avsluttet for nettstudier med studiestart uke 35

Neste studiestart for fagskolestudier på nett er uke 5, 2022. Få beskjed når opptaket starter,

De fleste virksomheter og foreninger ser i dag nødvendigheten av å implementere bærekraftstrategier for å sikre fremtidig vekst, utvikling og lønnsomhet. Samtidig stilles det økte krav i offentlig sektor om å inkludere bærekraft i strategier og styringsdokumenter. Fremover vil det derfor være et økende behov for medarbeidere med kompetanse innen bærekraftsarbeid, både i privat og offentlig sektor.

Bærekraftsarbeid i virksomheter er en administrativ utdanning som gir deg kunnskap om hva bærekraft er, og hvordan man kan forankre, utvikle og fasilitere bærekraftsarbeid i små og mellomstore virksomheter.

Utdanningen egner seg spesielt godt for deg som allerede jobber i en virksomhet, som er i ferd med eller som har til hensikt å igangsette prosjekter innen bærekraft, og som ønsker å være en aktiv bidragsyter inn i dette arbeidet. Studiet passer også for deg som har utdannelse og/eller erfaring innenfor økonomisk-administrative fag, og som ønsker å bygge videre på denne kompetansen.

Fullfinansierte plasser fra Utdanningsetaten i Oslo kommune

Fagskolen Kristiania kan med finansiering fra Oslo kommune tilby et begrenset antall gratis studieplasser. Tilskuddet er et svar på kommunens og regjeringens satsning på å gjøre fagskolene til en større og viktigere del av det norske utdanningssystemet

Hva lærer du?

Gjennom studiet vil du få kunnskap om hva bærekraftig utvikling betyr i en global og lokal kontekst, og hvordan det påvirker virksomheter og deres aktivitet. Du vil lære hvordan du kan gå frem for å fasilitere og forankre bærekraftsarbeid i en organisasjon, samt hva du kan gjøre for å mobilisere de ansatte i dette arbeidet.

Du vil videre få en innføring i relevante regel- og rammeverk, samt ulike analyseverktøy. Dette vil være nyttig både for å kartlegge egen virksomhets verdikjede, og for å identifisere påvirkning på FNs bærekraftsmål. 

Studiet består av følgende to emner:

  • Introduksjon til bærekraftsarbeid i virksomheter
  • Utvikling og implementering av bærekraftsarbeid i virksomheter

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning vil du ha opparbeidet deg en god forståelse for hva bærekraft er, og hva bærekraftsarbeid innebærer for en virksomhet. Du vil kunne bidra i arbeidet med å utvikle strategier for bærekraftig utvikling, samt fasilitere implementeringen. Dette vil gjøre deg til en nyttig ressurs i både offentlige og private virksomheter. Du vil også ha god kjennskap til ulike analyseverktøy, som gjør at du kan måle effekten av arbeidet opp mot FNs bærekraftsmål.

Studiedetaljer

Studieprogramleder

Laila Småstuen
Les mer om Laila

Kontakt oss

Ønsker du nyhetsbrev?
Mobilnummer