Bachelor - Oslo

Statsvitenskap og kommunikasjon

Vil du lære hvordan politiske beslutninger tas, og hvordan du kan påvirke dem? Dette studiet gir deg unik kunnskap om politikk og innflytelse, makt og kommunikasjon.

Oppstart
Høst 2021
Studiested
Oslo
Nivå
Bachelor
Pris
48 000 kr pr semester1900 kr registreringsavgift
Språk
Norsk
Gjennomføring
Heltid
Studielengde
3 år
Studiepoeng
180
Opptakskrav
Programbeskrivelse

Opptaket for 2021 er stengt

Se vårt tilbud av nettstudier hvor du kan søke opptak hver dag, hele året

Politisk påvirkning har pågått like lenge som politikken selv. Derfor vil kunnskap om makt, innflytelse og politikk alltid være etterspurt. Spesielt i et politisk landskap som endres hurtig.

I dag har kommunikasjonsmediene fått en mer fremtredende politisk rolle, og makten vandrer mellom mediene, påvirkere og regjeringskontorene. I maktens korridorer jobber lobbyister på vegne av statlige aktører og privat organisasjons- og næringsliv for å påvirke de politiske beslutningene. Derfor ser politiske partier, departementer, direktorater, interesseorganisasjoner, ideelle organisasjoner og private bedrifter ofte etter kommunikative ferdigheter hos kandidater når de ansetter.

Hva lærer du?

Har du lyst til å jobbe med politisk påvirkning og kommunikasjon? En bachelor i statsvitenskap og kommunikasjon gjør deg kvalifisert og etterspurt til en jobb i dette sjiktet. Gjennom studiet vil du lære teknikker for politisk innflytelse og hvordan håndtere de ulike maktformene, som lobbyisme, aktivisme, definisjonsmakt og markedsposisjon.

Vårt mål er å utdanne deg til dagens og morgendagens arbeidsliv. I dagens globaliserte, politiske landskap øker innflytelsen gjennom mellomstatlige avtaler og fra multinasjonale aktører. For eksempel har EØS-avtalen konsekvenser for norsk miljøpolitikk, og NATO påvirker norsk sikkerhetspolitikk. Dette bachelorstudiet gjør deg rustet til å jobbe i dette spenningsfeltet, gjennom praksisnær undervisning og aktuell politisk kunnskap.

I tillegg til å forstå og analysere det politiske systemet, vil du også lære deg hvordan du kan påvirke det – både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette studiet er unikt ved at det kombinerer tradisjonell statsvitenskap med kommunikasjonsteori og retorikk.

Du vil møte forelesere med lang fartstid innen politikk, journalistikk, PR og lobbyisme. De gir deg et unikt innblikk i hvordan det norske samfunnet fungerer. Du vil også møte gjestelærere fra organisasjonsliv, næringsliv og offentlig forvaltning, som deler av sin kunnskap og erfaring. Nettverket du utvikler gjennom studiet kan gi deg svært spennende jobbmuligheter senere.

Bachelor i statsvitenskap og kommunikasjon gir deg kunnskap om:

  • Politiske beslutningsprosesser
  • Politiske systemer og ideologier
  • Makt – i kommune, fylke, stat, mellomnasjonale avtaler, i næringsliv og sivilsamfunn
  • Politisk kommunikasjon, lobbyisme og påvirkningskampanjer

Du vil samtidig reflektere over hvordan du bruker kunnskapen du tilegner deg. Blant annet i konkrete arbeidssituasjoner, stilt overfor etiske og strategiske dilemmaer.

I løpet av bachelorstudiet vil du gjennom teori og praksis utvikle kunnskap og ferdigheter som gjør deg rustet for en jobb innen politikk, påvirkning og kommunikasjon.

Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad i statsvitenskap og kommunikasjon har du mange jobbmuligheter. Du er kvalifisert til et bredt spekter av jobber i privat og offentlig sektor. Du vil kunne jobbe som informasjonsmedarbeider eller utreder for private selskaper, offentlig forvaltning, politiske partier, interesseorganisasjoner eller ideelle organisasjoner. I siste semester skal du skrive en bacheloroppgave, som har relevans for praksisplassen din. Her har du gode muligheter til å knytte verdifulle kontakter som kan komme godt med når du skal ut i arbeidslivet.

Studiedetaljer

Studieprogramledere

Kontakt oss

Ønsker du nyhetsbrev?
Mobilnummer