Foto av to studenter som jobber sammen ved en PC.

Bachelor - Oslo

HR, mangfold og helsefremmende arbeidsliv

Med dette studiet lærer du hvordan du skaper et bærekraftig, produktivt og sunt miljø på arbeidsplassen.

Oppstart
Høst 2021
Studiested
Oslo
Nivå
Bachelor
Pris
35 600 kr pr semester1900 kr registreringsavgift
Språk
Norsk
Gjennomføring
Heltid
Studielengde
3 år
Studiepoeng
180
Opptakskrav
Programbeskrivelse

Opptaket for 2021 er stengt

Se vårt tilbud av nettstudier hvor du kan søke opptak hver dag, hele året

Mennesker er organisasjonens viktigste ressurs, og arbeidsplassen vår er den fremste arenaen for samhandling og inkludering. For at en virksomhet skal kunne skape verdier og vokse, er man derfor avhengig av arbeidstakere som føler at de mestrer oppgavene sine, samhandler godt og utvikler seg på jobb.

Det moderne arbeidslivet er berikende og utfordrende. Kravene til arbeidstakere har blitt høyere, arbeidsdagen har blitt mer intensiv og endringer på arbeidsplassen er blitt en del av vår hverdag.

Derfor har det blitt viktigere enn noensinne å heve medarbeideres kompetanse og gi muligheter til alle, slik at det enkelte opplever mestring og får kontroll over sin egen jobbsituasjon.

Med en bachelor i HR, mangfold og helsefremmende arbeidsliv lærer du hva som må til for å kunne skape et sunt, lærerikt og helsefremmende arbeidsmiljø på arbeidsplassen preget av mangfold og inkludering. Etter endt utdanning vil du ha verdifull kunnskap om hvordan man tilrettelegger for en arbeidshverdag hvor både ansatt og bedrift går i pluss.

Denne kunnskapen vil være med på å gjøre deg til en ettertraktet HR-kandidat for både norske og internasjonale bedrifter.

Hva lærer du?

Involvering av de ansatte står sentralt i mangfold og helsefremmende ledelse, og du vil lære teknikker som gjør deg i stand til å få medarbeidere til å realisere sitt potensial og mestre sin egen jobbhverdag.

Med en bachelor i HR, mangfold og helsefremmende arbeidsliv lærer du grunnleggende tema om HR-faget, og du får i tillegg en ettertraktet kunnskap om hvordan du kan bidra til et helsefremmende, mangfoldig og inkluderende arbeidsliv. Du vil også få en grundig innsikt i hvordan HR-funksjonen utøves i praksis, slik at du er klar for arbeidslivet som venter.

Teamleder og studieveileder Dennis Dennis Haffner holder en mobil i hånden. Han har mørkt hår, skjegg, og et smil om munnen.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne!

Studenter ved Høyskolen Kristiania har ofte forelesninger i mindre klasser, med caseoppgaver fra arbeidslivet og tett dialog med foreleser. I løpet av studietiden din hos oss vil du blant annet gå i dybden på temaer som:

 • Strategisk mangfold og hvordan mangfold utvikler organisasjonen
 • Helse, miljø og sikkerhet - HMS
 • Inkludering i praksis
 • Den motiverende samtalen
 • Helsefremmende ledelse
 • Arbeidsmiljø og psykologi

I tillegg vil du studere fagområder og emner som for eksempel økonomi, marked, forretning og metode, prosjektledelse og arbeidsmiljø. Til sammen gir dette deg en unik kompetanse på HR som fagfelt, organisatoriske prosesser, og hva som påvirker organisasjoners utvikling.

Studiet er praktisk lagt opp, og du vil i tillegg til teoretisk undervisning jobbe med reelle case-oppgaver og får også mulighet til å være ute i praksis hele fjerde semester.

Du kan også velge å bruke ditt fjerde semester til å dra på utveksling. Vi har avtaler med en rekke anerkjente universiteter, blant annet UC Berkley, Hawaii Pacific University og ISM International School of Management – les mer om utveksling ved å følge denne lenken.

Ved endt studietid vil du ha lært å utfordre deg selv, å tenke nytt og legge til rette for at både ansatte og bedrifter vil blomstre også i fremtidens arbeidsliv.

HR er en utdanning for fremtiden

Jobbmuligheter

HR-rollen har blitt viktigere enn noen gang før, og antall nye roller knyttet til fagfeltet er ventet å øke i årene som kommer. Med en Bachelor i HR, mangfold og helsefremmende arbeidsliv står du meget sterkt i denne utviklingen, og du kan blant annet jobbe som:

 • HR-spesialist innen arbeidsliv og helsefremmede tiltak
 • HR-konsulent med spisskompetanse innen leder- og medarbeiderutvikling
 • Konsulent i endrings- og omstillingsprosesser
 • Stillinger innen bedriftshelsetjenester
 • Karrierer innen rekruttering og HMS-rådgivning
foto av kvinne som smiler.

HR - ett fagområde, mange muligheter

Bytte spesialisering underveis, ta dobbel bachelorgrad - eller kanskje ta en PhD?

Studiet kvalifiserer deg også til stillinger som team- og avdelingsleder eller undervisnings- og kursstillinger. Du kan jobbe med å utvikle et godt arbeidsmiljø og arbeidskultur, konfliktløsning, samt å ivareta medarbeideres trivsel og motivasjon.

Etter endt bachelorgrad har du også mulighet til å gå videre til Master i ledelse eller Master i strategisk HR ved Høyskolen Kristiania.

Studiedetaljer

Studieprogramleder

Laura Traavik
Les mer om Laura

Kontakt oss

Ønsker du nyhetsbrev?
Mobilnummer