Årsstudium - Nettstudium

Årsenhet i praktisk-pedagogisk utdanning i musikk og scenekunst

Går du med en lærerspire i magen? Har du utdannelse innenfor utøvende kunstfag? Underviser du i grunnopplæringen eller kulturskolen, men mangler formell undervisningskompetanse?

Søknadsfrist
25. januar
Oppstart
Vår 2022
Studiested
Nettstudium
Nivå
Årsstudium
Pris
0 kr pr semester
Språk
Norsk
Gjennomføring
Deltid
Studielengde
2 år
Studiepoeng
60
Opptakskrav
Programbeskrivelse

Fulltegnet

Studiet er fulltegnet for 2022. Tilbudet settes opp igjen i januar 2023.

Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk og scenekunst er et studium som gir deg formell lærerkompetanse for grunnskole, videregående skole og kulturskole. Studiet passer for kandidater som har tatt utøvende fagutdanning i musikk, dans eller teater/drama, og som i tillegg ønsker pedagogisk og didaktisk kompetanse.

Studiet gjennomføres som deltidsstudium over to år (fire semestre). Hvert semester består av en tre dagers fysisk samling kombinert med nettbasert undervisning og oppgaver. Sentralt i studiet står praksis i eget fagfelt med veiledning og oppfølging. Teori er tett knyttet opp til den praktiske delen av studiet.

 Hva lærer du?

Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk og scenekunst vil gi deg grunnleggende pedagogisk kompetanse om læring og undervisning. Du får utvikle din fagdidaktiske kompetanse innenfor ditt felt, enten det er musikk, dans eller drama/skuespill. Målet for studiet er å utdanne lærere som kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og læring i grunnskole, videregående skole samt kulturskole, men studiet kan også være aktuelt for folkehøyskoler eller andre formidlings- og undervisningsarenaer. Programmet knytter teori og praksis sammen til et helhetlig og integrert studium.

Gjennom studiet lærer du om deg selv som lærer, valg du tar i undervisningen og hvordan du formidler ditt kunstfag til ulike målgrupper. Samtidig vil det være fokus på tverrfaglig arbeid gjennom hele studieprogrammet, som gir deg et innblikk i og forståelse for andre fagfelt. Dette omfatter innføring i ulike aspekter for utvikling av produksjoner og prosjekter, som blant annet bruk av lys- og lydteknikk og utvikling av en ide mot et prosjekt med mer.

I løpet av utdanningen vil vi blant annet gå i dybden på temaer som:

  • Planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsarbeid
  • Hvordan lede og tilrettelegge for god faglig og sosial læring
  • Vurdering og dokumentering av elever sin læring
  • Variert og differensiert undervisning
  • Relasjonsarbeid
  • Relevante læreplaner og lovverk
  • Tverrfaglig arbeid og prosjektledelse

Hva kan du bli?

Etter fullført studium vil du ha tilegnet deg kompetanse som er etterspurt i utdanningssektoren, og som gjør deg kvalifisert til å jobbe som lærer fra 5.trinn og ut videregående opplæring samt i kulturskole, men studiet kan også være aktuelt for folkehøyskoler eller andre formidlings- og undervisningsarenaer. Utdanningen kan også brukes i jobbsammenheng hvor praktisk-pedagogisk og didaktisk kompetanse er ønskelig eller et krav, for eksempel innen kursvirksomhet, veiledning eller liknende arbeidssituasjoner.

Studiedetaljer