Vårt mål med alle samarbeid er å bidra til reell verdiskapning i organisasjonene og en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi samarbeider derfor om forskning og utdanning både på veletablerte og nye områder, og i forbindelse med grunnleggende eller strategisk kompetanseutvikling. Vi er opptatt av å tilpasse våre samarbeid for å adressere spesifikke utfordringer eller muligheter i den enkelte virksomhet.

Tilskuddsordning BIO-midler

Nå kan din virksomhet få opptil kr 700.000 i støtte til kompetanseutvikling.

 • Kompetanseløft for virksomheter

  Kompetanseløft for virksomheter

  Kristiania tilbyr en rekke ulike kompetanseløsninger som styrker virksomheters evne til å møte fremtiden på en god måte.
  Les mer
 • Studenter som ressurs

  Studenter som ressurs

  Har du nok ressurser til å få løst alle dine utfordringer? Engasjér en student og få flere kloke hoder og et nytt blikk på din utfordring.
  Les mer
 • Fag- og forskningsmiljø

  Fag- og forskningsmiljø

  Høyskolen Kristiania skal bidra til et bedre arbeidsliv. Sammen kan vi omsette ny kunnskap til en bedre praksis.
  Les mer
 • Det tar tid å gi nyansatte en god start i jobben
  Kunnskap Kristiania

  Det tar tid å gi nyansatte en god start i jobben

  Marinejegerkommandoen bruker ett år på å ta imot nye medarbeidere. God onboarding får organisasjoner mye igjen for, fastslår førsteamanuensis Tone Danielsen.
  Les mer
 • Hva skal intelligente roboter gjøre med uetiske mennesker?
  Kunnskap Kristiania

  Hva skal intelligente roboter gjøre med uetiske mennesker?

  Intelligente roboter vil i økende grad kunne reflektere over etikk. Det hevder professor Jon Arild Johannessen i en fersk bok.
  Les mer
 • Eksperimenter gir økt innovasjonssuksess
  Kunnskap Kristiania

  Eksperimenter gir økt innovasjonssuksess

  Både offentlige og private virksomheter kan lykkes bedre med innovasjon om de gjør eksperimenter til en del av hverdagen.
  Les mer

Noen av våre samarbeidspartnere

 • Asko – Emner på campus og in-house hos virksomheten
 • Bergen kommune – Praksissamarbeid
 • Digital Norway – Partnerprogram
 • Forbundet for ledelse og teknikk (FLT) – Emner på nett
 • Frydenbø – Praksissamarbeid
 • Kommunikasjonsforeningen – Partnerprogram
 • Mowi – Praksissamarbeid
 • Negotia – Partnerprogram
 • Norsk Helikopteransattes Forbund – Partnerprogram
 • Norsk sykepleierforbund – Studiesamling
 • SAP – Praksissamarbeid
 • Teleperformance – Partnerprogram
 • Tide buss – Fagsamling
 • TRY – Praksissamarbeid

Kontakt oss

Christen Krogh

 • Prorektor
 • Avdeling for arbeidsliv og innovasjon

Send oss din henvendelse

Vår avdeling for fleksibel og livslang læring har et team av erfarne rådgivere som står parat til å hjelpe deg.

Send en kort beskrivelse av bakgrunnen for din henvendelse, så tar vi kontakt i nærmeste fremtid.

bedrift@kristiania.no