Med dette programmet tar du en bachelor over 4 studieår (8 semestre) og får samtidig 1,5 års arbeidserfaring.

Du kan søke om industribachelor i vårsemesteret på andreåret. Om du får plass kommer blant annet an på dine prestasjonene i de fire første semestrene, ditt interessenivå for teknologi og hvor godt du er i stand til å jobbe sammen med andre mennesker.

Du finner alle episodene av podcasten Krumsvik & Co. på 10 ulike plattformer: Amazon Music/AudibleApple PodcastsGoogle Podcasts, iHeartRadio, Listen Notes, Player FM, PodBean, Podtail, Spotify og TuneIn.

Her er de fem siste: