Den første grunnen (og minst interessante) er fordi Kristiania kan.   I løpet av noen få år har Kristiania blitt en markant institusjon innen høyere utdanning i Norge. Høyskolen Kristiania, som er den største delen av Kristiania, har blitt en av Norges største leverandører av bachelorkandidater [1], leverer mer enn 100 studieprogrammer, har i antall studenter vokst forbi Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Nord universitet i størrelse, og er nå Norges største breddehøyskole.  Innenfor flere fagfelt, som kunstfag, mediefag og HR, er Kristiania landets største utdanningsinstitusjon. Forsknings-og utviklingsaktiviteten har bygget seg gradvis frem, og høyskolens forskningsproduktivitet [2] er sterk [3]. Samtidig har Fagskolen Kristiania vokst seg til å bli landets største, noe som gjør det mulig å bygge integrasjoner mellom teoretiske og anvendte utdanningsløp på måter som ingen andre i Norge kan gjøre i dag.

Den andre grunnen er fordi Kristiania bør. Kristiania blir landets første uavhengige universitet og øker dermed mangfoldet i den norske universitetssektoren. Det i seg selv er viktig, siden mangfold i tenking, forskning, og utdanning er en funksjon av mangfold i organisering, struktur og eierskap. Kristiania blir også et universitet som arbeider for å gi alle en mulighet til høyere utdanning og bidrar til sosial mobilitet. Og det blir et virkelig arbeidslivsuniversitet, med stor bredde og kombinasjon av teori og praksis. Det blir Norges første universitet med en egen og integrert fagskole. Kristiania vil kunne levere mer og bedre på alt dette som universitet enn som høyskole. Derfør bør Kristiania bli universitet.

Den tredje grunnen er fordi Kristiania . Kristiania er en ideell kunnskapsinstitusjon, altså en stiftelse med et ideelt formål uten eiere [4].  Kristiania ideelle formål, Kristianias overordnede hensikt, er å gjøre fremtiden bedre.  Men det er ikke spesielt nyttig å ha en ideell hensikt og et viktig oppdrag hvis man ikke arbeider hardt for å levere på det. Kristianias ideelle hensikt innebærer derfor en forpliktelse til å levere best mulig. Siden Kristiania kan levere bedre som universitet enn som høyskole, derfor Kristiania arbeide for å bli et universitet.

[1] Det som man i noen andre land vil kalle et undergraduate university.

[2] Forskningsproduksjon per akademisk ansatt eller per forskningsårsverk.

[3] Dog naturlig varierende over ulike fagtradisjoner.

[4] Kristiania trenger hverken å levere politisk eller økonomisk utbytte.