Programmet for oppstartsuken er klart, og selv om den blir noe annerledes enn vanlig har vi laget et program for uken slik at du blir godt introdusert til livet som student ved Høyskolen Kristiania.

Into Campus er Høyskolen Kristiania sin oppstartsuke, i regi av Studentunionen. Det er en festivallignende uke, hvor man får oppleve konserter, konkurranser og annet som er med på å skape samhold blant de nye studentene. Målet er å bidra til en fin start på studietiden for ALLE nye studenter.

Høyskolen Kristiania har hatt rekordmange søkere, og for første gang starter vi også opp med helsefag i Bergen.

School of Health Sciences (ScHS) ønsker over 900 nye og totalt ca 1530 studenter hjertelig velkommen til studiestart!

Ja, det blir et spesielt år, både for nye og etablerte studenter. På grunn av koronapandemien følger vi nøye med på smittesituasjonen og forholder oss til de nasjonale helsefaglige rådene som er gjeldende til enhver tid.

Vårt mål er uansett at vi skal legge tilrette for at du skal få det beste læringsmiljøet. Det innebærer praksisnær undervisning kombinert med studentaktive læringsformer.

For oss er det viktig at du fullfører og består. Din suksess er vår suksess.

Som vår rektor Arne Krumsvik sier; For oss er det viktig at du også fullfører og får ditt vitnemål. Din suksess er vår suksess. Vi vet at det er viktig å føle seg både faglig og sosialt integrert, derfor vil vi også legge tilrette for at du skal få deg gode studievenner. Gjennom gruppeundervisning, praksis og i nært samarbeid med Studentunionen ligger forholdene tilrette for det.

Stort behov for folk med helsefaglig utdanning

I år har det på nasjonalt plan vært rekordstor søkning til høyere utdanning, og vi opplever en økt interesse for helsefag. Hver fjerde søker har helsefag som førstevalg gjennom samordna opptak. Ved Høyskolen Kristiania opplever vi det samme. Ved helsefagene opplever vi en økning på 50 % ved årets opptak, og i 2019 doblet vi antall nye studenter. Det betyr at vi på Høyskolen Kristiania har et helsefaglig miljø i sterk vekst.

– Helsevesenet står i frontlinjen i møte med den internasjonale pandemien. Det gleder meg å se at det viktige arbeidet alle ansatte i helse- og omsorgssektoren vår inspirerer så mange til å søke en helsefaglig utdanning. Vi trenger hver eneste en av dem, både nå og i tiårene som kommer, sa kunnskapsminister Henrik Asheim da tallene fra Samordna opptak var klare i våres. Han kommer forøvrig til årets velkomstseremoni for Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania, studieåret 2020/2021.   En velkomstseremoni som blir digital, og sendes som første del av oppstartsarrangementet Studiestart LIVE.

Besøk av Henrik Asheim
Kunnskapsminister Henrik Asheim kommer til årets velkomstseremoni. Bildet er fra gjenåpningen av campus for avgangsstudentene ved osteopatiutdanningen 4. mai 2020.

Det er uten tvil behov for flere med helsefaglig utdanning, og derfor er det gledelig å oppleve økt interesse både nasjonalt og ved Høyskolen Kristiania.

Ifølge Folkehelserapporten, publisert av Folkehelseinstituttet i mai 2018, fremgår det at 27 prosent av kvinner og 18 prosent av menn har muskel- og skjelettplager. Forekomsten var høyest blant de eldre, og blant kvinner over 70 år hadde mer enn halvparten slike plager. Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til at folk oppsøker fastlegen, ifølge statsistikken fra 2015. Av til sammen nesten 14 millioner konsultasjoner hos fastlegene i 2015, fordelt på 17 sykdomsgrupper, gjaldt i underkant av 2,6 millioner konsultasjoner muskel- og skjelettlidelser.

Visste du at omtrent 25 prosent av befolkningen i Norge til enhver tid har langvarige plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet?

I tillegg til det store antallet som sliter med muskel- og sjelettplager vet vi at det er mange som sliter med psykiske lidelser, befolkningen eldes og inaktivitet og overvekt er et økende problem i samfunnet. Folkehelse har definitivt blitt et hett tema! Alle disse problemstillingene er sentrale for oss på helsevitenskap ved Høyskolen Kristiania.

I tillegg til det generelle behovet for flere helsefagarbeidere har pandemien som er over oss vist hvor viktig det er at vi har god kunnskap og beredskap i helsevesenet vårt. Regjeringen, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og en rekke andre institusjoner har vært fremme i media og minnet oss om viktigheten av dette daglig i det siste halve året.

School of Health Sciences (ScHS)

ScHS tilbyr i dag forskningsbasert utdanning innen helsefag med fokus på helsefremmende, forebyggende, rehabiliterende og behandlende helse på flere ulike måter. SHS tilbyr en rekke studieprogrammer innen fagområder som biomedisin, psykologi, pedagogikk, folkehelse, ernæring, fysisk aktivitet og idrettsledelse. Avdelingen tilbyr også utdanning innen akupunktur og osteopati og planlegger fysioterapi. Avdelingen har også ansvar for generelle juridiske emner, samt spesielle emner rettet inn mot helse. I tillegg til den ordinære undervisningen på campus midt i Oslo sentrum tilbyr SHS en rekke nettstudier innen samme områder. SHS har et aktivt forskningsmiljø som er i vekst, og høsten 2020 tilbys to nye masterprogrammer; Treningsvitenskap og Anvendt folkehelsevitenskap.

Vi ønsker alle nye og etablerte studenter hjertelig velkommen til studiestart ved Høyskolen Kristiania, School of Health Sciences, høsten 2020!