«Sjokkerende», «rystet», «dypt skeptisk», det har formelig haglet med karakteristikker av stortingsflertallets forslag om å endre finansieringssystemet for å motivere høyskoler og universiteter til å prioritere studier som har høy arbeidsrelevans. Blant dem, rektorene ved universitetene i Oslo og Bergen, Svein Stølen og Dag Rune Olson. Hva var grunnen til denne sterke reaksjonen?

Faksimile: Aftenposten 8. juni 2020.

Staten bruker store summer på høyere utdanning, anslagsvis om lag 50 milliarder kroner i året. Av dette mottar de gamle universitetene i Oslo og Bergen i underkant av 10 milliarder kroner i direkte tildeling fra kunnskapsdepartementet (1,2). Staten må kunne stille krav til hvordan disse tildelingene brukes til det beste for samfunnet. Så får man finne ut om det er ved incentiver i finansieringssystemet, opprettelse av studieplasser eller på andre måter at man sikrer at arbeidslivet får den kompetansen de trenger. 

«Det er grunn til å til å frykte at dette vil gå særlig ut over humaniora», sa Svein Stølen i etterkant av sin første reaksjon«Ser vi historisk på spådommer om fremtidige kompetansebehov, er det åpenbart at disse ikke er særlig treffsikre» slås det fast sammen med Dag Rune Olsen i et senere innlegg. Men det er vanskelig å forstå den sterke reaksjonen i lys av dette. De siste årene har naturvitere og realister, Ikke samfunnsvitere og humanister, vært blant dem som har slitt mest med å finne seg jobb etter endt utdanning. Og selv om det kan være vanskelig å forutse fremtidige kompetansebehov er det ikke en farbar vei å ikke forsøke. 

I følge NHOs kompetansebarometer har 61 prosent av norske bedrifter et udekket kompetansebehov og 40 prosent har tapt kunder eller stoppet vekst i mangel på fagfolk. Det er klart universiteter og høyskoler, både gamle og nye, må gå i dialog med representanter for arbeidslivet for å bidra til å dekke dette kompetansebehovet. 

Stølen og Olsen peker på at «generiske ferdigheter, evne til kritisk og etisk refleksjon og bevissthet» er viktige. Det er vi enige i. Men generiske ferdigheter alene er ikke tilstrekkelige for å løse arbeidslivets behov.

Arne H. Krumsvik, rektor, Høyskolen Kristiania

Øystein E. Søreide, adm. direktør, Abelia