Visste du at omtrent 25 prosent av befolkningen i Norge til enhver tid har langvarige plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet?

Til tross for at slike helseplager er svært utbredt blant befolkningen – og i tillegg utgjør store kostnader for samfunnet i form av sykepenger og fravær i arbeidslivet – er det relativt lite prioritert i det offentlige forskningsapparatet.

Nyheten om at Olav Thon gir en milliard kroner til en stiftelse for forskning innen muskel- og skjelettplager er derfor svært gode nyheter!

Faksimile fra NRK 6. november 2019.

Ifølge Folkehelserapporten, publisert av Folkehelseinstituttet i mai 2018, fremgår det at 27 prosent av kvinner og 18 prosent av menn har muskel- og skjelettplager. Forekomsten var høyest blant de eldre, og blant kvinner over 70 år hadde mer enn halvparten slike plager. Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til at folk oppsøker fastlegen, ifølge statsistikken fra 2015. Av til sammen nesten 14 millioner konsultasjoner hos fastlegene i 2015, fordelt på 17 sykdomsgrupper, gjaldt i underkant av 2,6 millioner konsultasjoner muskel- og skjelettlidelser.

Hva er muskel- og skjelettplager?

Muskel- og sjelettplager omfatter et bredt spekter av lidelser som innebærer smerte og i noen tilfeller også nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Vanlige eksempler er rygg- nakke-, og skulderplager, leddgikt, bekkenleddsplager, osteoporose (benskjørhet), artrose (slitasjegikt), fibromyalgi, senebetennelse osv. Ofte er det ikke mulig å stille diagnose ut fra objektive medisinske funn, men pasientene får symptomdiagnose basert på deres egne utsagn om plager.

Kunnskap om muskel- og skjelettplager ved Høyskolen Kristiania

Ved Høyskolen Kristiania har vi et godt fagmiljø som arbeider med muskel-og skjelettplager, både gjennom undervisning/behandling og forskning. Vi utdanner kandidater både innen osteopati og fysisk aktivitet som kan behandle og forebygge slike plager, og fagmiljøet forsker både på mulighetene for å komme tilbake til jobb, muskelfysiologi og virkningene av fysisk aktivitet. Studentene får en praksisrettet utdanning under kyndig veiledning av kompetente fagfolk.

I løpet av studietiden får studentene også behandle pasienter på studentklinikken under kyndig veiledning av høyskolens fagstab. Dette bidrar til at studentene får god faglig veiledning og oppfølging, og at de utvikler gode kliniske og terapeutiske evner.

Studentklinikken drives som en ordinær klinikk, slik at den erfaringen studentene får med seg her er svært yrkesrelevant.

Professor Rob Froud forsker blant annet på hvordan man kommer tilbake til arbeidslivet etter kroniske ryggsmerter sammen med kollegaer ved Warwick Medical School, UK i et prosjekt støttet av Arthritis Research UK. Det er fremdeles stort behov for forskning innen feltet.

Når vi vet at en så stor andel av sykefraværet har sin årsak i muskel- og sjelettplager er det ikke så vanskelig å forstå at mer kunnskap om disse plagene kan bidra til at flere kommer tilbake i yrkesaktivitet.

Personer med kroniske smerter fortjener å bli forstått, få behandling og hjelp til å kunne gjøre nytte for seg, og det å kunne jobbe er en essensiell del av dette. 

Olav Thon har forstått det samme som oss som jobber med dette; mer kunnskap og muligheter for forebygging og behandling vil være en god investering siden dette i dag koster stater milliarder i sykepenger og fravær i arbeidslivet.  Friske forskningsmidler som er øremerket til dette vil bety mye, og vi håper at forskningsmidlene fra Thon kan stimulere flere til å bidra til mer kunnskap innen dette viktige feltet.

Nyheten om at Olav Thon gir en milliard til en stiftelse for forskning innen muskel- og skjelettplager er derfor gode nyheter både for pasientene som sliter med slike plager, men selvsagt også for fagmiljøene i Norge og intensjonalt som søker å finne både årsaker til, og behandling av, slike plager.