Han er aktuell med boka God nok ledelse – Hva ledere gjør i praksis. Bokas hensikt er å menneskeliggjøre ledelse. Den utfordrer den alminnelige oppfatningen av ledelse som noe opphøyet og teoritungt, som mange ledere og medarbeidere ikke kjenner seg igjen i.

Boka er er basert på norsk forskning på ledelse. Et viktig funn som går igjen fra dette arbeidet er behovet for å ta ledelsesfaget ned fra pidestallen og gjøre det til noe hverdagslig; noe som dreier seg om vanlige mennesker og hva de, etter beste evne, gjør for å lede andre. Bokas faglige premiss er derfor at ledelse er en profesjonell praksis som ledere utøver og kan lære seg å utøve bedre, men også at det er en praksis som ikke egner seg for alle.

Tom Karp er professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania, Avdeling for kommunikasjon, ledelse og markedsføring. Han har en doktorgrad i endringsledelse, en mastergrad i ledelse, samt er sivilingeniør og bedriftsøkonom. Han har tidligere vært toppleder i næringslivet, og har startet og ledet konsulentselskaper. Karp har i tillegg jobbet mye med mental trening, mestring, prestasjoner og utvikling, innen toppidrett og i Forsvaret.

Hør de siste podcastene fra Krumsvik & Co. på PodBean (du finner den også på iTunes):