Opptak fra opplæring i Mentimeter / Recordings from «how to use Mentimeter».

Denne våren har Mentimeter gjennomført to interaktive opplæringer for faglige ved høyskolen. Opptak fra disse gjennomgangene finner du her.

This spring, Mentimeter have arranged two interactive training courses for teachers at HK. Recordings from these sessions can be found here.

In English – 28th of May: https://mediasite.kristiania.no/Mediasite/Play/9ff652de83f946acae759dd9391552b41d

På svensk – 18. Juni: https://mediasite.kristiania.no/Mediasite/Play/35880b3464904f33ae83b4e36e4b288d1d

Sommerens siste PedPrat – opptak og svar i chat

Fredag 19. juni inviterte PedTek til PedPrat med fokus på bruk av ulike studentresponssystemer og erfaringer med dette. Tre faglige holdt innlegg om følgende temaer:

  • Christin Staubo om bruk av Miro

  • Katusha Otter Nilsen om bruk av Kahoot

  • Erik Lerdahl om bruk av Mentimeter

Etter disse innleggene viste Anders Nome fra PedTek hvordan man kan bruke Padlet i undervisning. Hvis du gikk glipp av PedPraten finner du lenke til opptak av økten her:

https://mediasite.kristiania.no/Mediasite/Play/59976bdcd87c4d2b87890525973328ac1d

 

Det kom en del spørsmål i chaten som du finner svarene på her:

Her kan man få Mentimeter-konto ved høyskolen: https://www.mentimeter.com/join/kristiania

– Jeg kjøpte selv i høst, men kan Fagskolen også bruke disse?

Ja, det kan de. Hvis du har privat, aktiv konto –  Ta kontakt med josipa.kostic@mentimeter.com – så kan hun refundere gjenstående lisens. Bruk Kristiania-eposten for å registrere deg i lenken over.

– Jeg vil gjerne ha muligheten til å bruke Mentimeter. Hvordan blir det med timelærere. Må de ha egne lisenser?

For de med Kristiania-adresse – Registrer deg her: https://www.mentimeter.com/join/kristiania

For de uten Kristiania-adresse – send epost og navn til PedTek@kristiania.no

– Litt overraskende rundt sikkerhet med Mentimeter. Denne (Eriks presentasjon), kan åpnes av alle:

https://www.mentimeter.com/s/d3c17332ef45e86f351bc8709d4fc66a/665f212a89b5

Svar fra Anders Nome, leder Læringsteknologi: Ja, slik er det med både Mentimeter og Kahoot. Men, så lenge ikke studenter må logge inn, kommer ingen data på avveie. Man må gjette adressen for å få tilgang til noe man ikke har fått fra foreleser. Vi har databehandleravtale med både Mentimeter og Padlet, så våre data blir ikke spredt videre (innenfor GDPR-rammeverket). Men ja, de med lenken kan se presentasjonen.

Her er kommentarer fra Anders rundt Menti etter å ha brukt det i ett år:

1. Du har lite «design» muligheter så det er vanskelig å lage flashy presentasjoner.

2. Det er supert for å skape engasjement i klassen

3. Jeg har ikke funnet en «presentor screen», så det kan være vanskelig å huske neste slide.

Til info om Miro (ligger også i canvas-emnet Digital undervisning):

Miro: https://miro.com/ er gratis for faglige ved dokumentasjon på at høyskolen er akkreditert – se NOKUTs sider: https://www.nokut.no/en/surveys-and-databases/accredited-institutions/, og at du er ansatt – bruk kristiania-adressen ved bestilling- se mer info om gratis konto fra Miro: https://help.miro.com/hc/en-us/articles/360017730473-Education-Plan

– Har fagskole tilgang til Miro også?

Når det gjelder Miro er jeg usikker på om Fagskolen kan få gratis konto, men siden dere har kristiania-adresse, og Høyskolen Kristiania er akkreditert, ville jeg prøvd.

– Kan studentene få gratis Miro gjennom studentmailen, eller må det gå gjennom fagansatte?

Ja, det står at studenter kan få lisenser for inntil ti deltakere. Se nederste lenke i det jeg la ut om tilgang over.

Entusiastisk lærer: «Alle burde bruke Miro, nesten til alt!»

De som trenger tilgang til Padlet kan sende en e-post til: pedtek@kristiania.no

Anders Nome delte lenke til en Padlet: https://kristiania.padlet.org/andersnome/ilyedpqdl34e64s6

De som mangler tilgang til Canvas-emnene «Digital undervisning» og «Zoom Guide» kan ta kontakt med Pedtek@kristiania.no