Senter for Skrivekunst er en møteplass for utøvere uavhengig om man jobber mer tradisjonelt eller om man beveger seg mellom sfærene av skjønnlitteratur, poesi, storytelling, låtskriving og drama.

Høyskolen Kristiania har et solid og samlet fagmiljø innen skrivekunst. Vi har blant annet tre bachelorprogram (Låtskriving og produksjon, Manus og Tekst og skribent) som alle jobber med kreativ skriving på forskjellige måter.

Vi benytter derfor anledningen til å lansere vårt Senter for Skrivekunst tirsdag 10. mars kl. 18.00, under symposiet AR@K20: Artistic Climate(s). Gratis inngang!

Intensjonen med senteret er å styrke faglig og pedagogisk utvikling gjennom samarbeid og tverrfaglighet, øke synligheten for studieprogrammene og fagmiljøet, og å styrke arbeidet med forskning og kunstnerisk utvikling. Et slikt senter vil også være viktig for våre alumni og andre utøvende kunstnere som jobber med skrivekunst.

Lanseringen vil blant annet inkludere kunstneriske smaksprøver fra studenter ved de tre studieprogrammene, informasjon om Senter for Skrivekunst, presentasjoner av forskningsprosjekter, en stillingsutlysning og eventkalender. Mingling etter lanseringen!

Welkommen!

Facebookarrangement