Kurset er gratis, men det er begrenset antall plasser, så meld deg på her. Først til mølla! Bruk din Feide-pålogging for å få tilgang til påmeldingsskjemaet.

Om kurset:
Kravet til arbeidstakeres kompetanse innenfor visuell kommunikasjon, historiefortelling og informasjon har økt betraktelig. Fotografi og multimedia er et stort og viktig fundament som berører de fleste journalistiske og kommersielle sektorer som arbeider med informasjon og kommunikasjon. Det er en disiplin som alle har et forhold til og som kommer til å være en meget sterk grunnpilar i både kommersiell og etisk kommunikasjon fremover. Problemet er ofte at dette er dyre tjenester å kjøpe eksternt og det er nok grunnen til at organisasjoner ønsker seg denne ferdigheten under eget tak og på fast lønn.

Kursdeltakeren får et innblikk i hvordan planlegge og gjennomføre visuell historiefortelling innenfor forskjellige redaksjonelle og kommersielle rammer. Videre vil kurset ta for seg praktisk arbeidsmetodikk med mobiltelefonen som produksjonsenhet, innsikt i hvilke apper og hjelpemidler som kan styrke både produksjonens verdi og uttrykk både innenfor film, lyd og fotografi. Kurset vil også ta for seg forskjellige typer dramaturgi til bruk på forskjellige publiseringsplattformer.

Ferdighetene som studenten tilegner seg på dette kurset vil være med på å øke mulighetene for å variere bedriftenes visuelle profil. De vil lære seg forskjellige måter å fortelle på og kunne være en underleverandør av visuelt innhold til strategiske kommunikasjonen som foregår på forskjellige plattformer og sosiale medier mot et definert kommersielt marked.

Facebookarrangement