En ny hverdag med nye levemåter og nye studievaner kan oppleves uvant for våre studenter, og vi vet at endring og omstilling kan være krevende.

Avdeling for studentoppfølging har derfor invitert psykolog Peder Kjøs til å komme «rett hjem til deg» for å snakke om din nye studiehverdag og om alle slags tanker og følelser rundt den. Han vil gi deg tips om hvordan du kan holde motivasjonen oppe, viktigheten ved å holde på rutiner og strukturere hverdagen, og hvordan håndtere ensomhet og isolasjon.

I perioden 27. april - 18. mai vil Peder holde en ukentlig, digital appell på ca. 10 minutter. Appellene blir lagt ut her hver mandag kl. 12.00 og er så tilgjengelig i to uker.

Mandag 11. mai handler Peders appell om ensomhet, isolasjon og digital interaksjon. Opptaket av appellen er tilgjengelig HER til og med 25. mai.

Facebookarrangement

Tema for de to første appellene var:

Tema for siste appell i serien er "Veien videre?" (18. mai).

Samme skjema kan brukes til å sende inn anonyme spørsmål.

---
Kristiania rett hjem er en serie arrangementer av, med og for Kristiania-studenter, levert rett hjem til hvor du måtte befinne deg! Serien skal være et digitalt, sosialt samlende møtepunkt, noen ganger med faglig input, og byr på alt av seminarer, kurs, fremføringer, foredrag, quiz, konkurranser, spill osv.