Hvis du ønsker en bredere innsikt i arbeidsmarkedet eller har andre spørsmål, bestill en gratis veiledningstime til tirsdag 12. januar kl. 09.00 - 15.00 ved å sende en mail til karriere@kristiania.no. Du får så en innkalling fra veileder med ditt tidspunkt. Veiledning skjer over video.

Først til mølla!

Facebookarrangement

Øvrige datoer våren 2021:

---
Kristiania rett hjem er en serie arrangementer av, med og for Kristiania-studenter, levert rett hjem til hvor du måtte befinne deg! Serien skal være et digitalt, sosialt samlende møtepunkt, noen ganger med faglig input, og byr på alt av seminarer, kurs, fremføringer, foredrag, quiz, konkurranser, spill osv.