Tid: Torsdag 20.05, klokka 10.00-11.00

Program

Velkommen, Dosent Elin Ørjasæter, Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania.

Hvorfor trenger vi mer kunnskap om offentlige anskaffelser? Divisjonsdirektør Dag Strømsnes, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Hvorfor har vi skrevet en antologi om å kjøpe for Norge? Hva fant vi ut? Høyskolelektor Marius Langseth, Institutt for økonomi og innovasjon ved Høyskolen Kristiania.

Adgangen til å ivareta sideformål etter anskaffelsesreglene, Managing Partner Morten Goller & Senioradvokat Oda H. Ekre, Wiersholm.

Hvor er kunnskapshullene i offentlige anskaffelser? Hva trenger vi å forske mer på og hvorfor? Førsteamanuensis Jan Ole Similä, Handelshøgskolen, Nord universitet. 

 Spørsmål/diskusjon

 Sted for webinar

https://kristiania.zoom.us/j/66353361082?pwd=TVRSK0RTVHZiNzZSN3F6a09rc0UyUT09

Passcode: 687861