Dato: 17. august

Tidspunkt: 08.30 - 10.00

Sted: Rederikontoret i Arendal

Er våre utdanningsinstitusjoner i stand til å dekke de utfordringene som en aldrende befolkning, strammere statsbudsjetter og økt personellbehov gir i årene frem mot 2040? Og hva må til for at det norske helseutdannings-systemet skal bidra til å opprettholde velferdssamfunnets høye standard under disse vilkårene? Hvordan stiller legene og sykepleierne til at nye profesjoner melder seg på banen? Er Norge virkelig best i sin klasse – eller hva kan vi eventuelt lære av andre lands helseutdanninger?

I februar 2023 vil helsepersonellkommisjonen legge frem sin utredning der blant annet disse spørsmålene vil bli berørt. Kristiania har innhentet spissformulerte svar fra en rekke norske helseopinionsledere som et oppspill til ordskiftet.

Debattdeltakere:
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
Rektor Høyskolen Kristiania, Trine Meza
Dekan ved helsefakultetet Oslo Met, Gro Jamtvedt
President i Legeforeningen, Anne-Karin Rime