Dato: 18. august

Tidspunkt: 08.30 - 09.30

Sted: Rederikontoret

I en verden der alle skal bli grønne og bærekraftige er mulighetene for juks og manipulering endeløse. Hvordan kan forbrukere og ikke minst beslutningstakere vite at produkter som sier de bærekraftige egentlig er det? Er merkeordninger effektive? Og hva vet vi egentlig om de globale forsyningskjedene som mange av produktene vi kjøper inngår? I denne debatten stiller Høyskolen Kristiania spørsmålet om hvordan vi skal klare å skille mellom grønnvasking og gode tiltak som har positiv effekt på miljøet.
Professor Arne Nygaard ved Høyskolen Kristiania har forsket på markedsføring og internasjonale forsyningskjeder i over 30 år og har skrevet en rekke artikler i anerkjente internasjonale tidsskrifter om disse spørsmålene. Nygaard innleder med en oversikt over forskningsfronten på grønn markedsføring dilemmaene dette stiller politikere og bedrifter overfor.

Debattdeltakere:
- Leder for Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket
- Nestleder i MDG Ingrid Liland
- Bærekraftssjef i Elkjøp, Camilla Gramstad
- Forsker fra NORSUS, forskningssjef Hanne Lerche Raadal
- Professor Arne Nygaard