Dato: 17. august

Tidspunkt: 15.00 - 16.00

Sted: Randi Lauvdal Blomster, Torvet 9 – Arendal

Arrangement og program gjennomføres i samarbeid med

arbeidstakerorganisasjonen Parat.

Om arrangementet:

Etter noen krevende år med permitteringer, oppsigelser og stor usikkerhet, ønsker Parat i samarbeid med Høyskolen Kristiania å rette oppmerksomheten mot begrepet arbeidsglede. Kan arbeidsglede få oss til å prestere bedre på jobben? Kan arbeidsglede være et konkurransefortrinn? Hvordan skaper vi mer glede på jobben blant ledere og ansatte? Og hva sier forskningen om arbeidsglede i det norske arbeidslivet? 
 
På dette arrangementet får du innblikk i foreløpige funn fra forskningsrapporten «Arbeidsglede – moteord eller nødvendighet», presentert av organisasjonspsykolog Sindre Olafsrud fra Høyskolen Kristiania og konsulentselskapet Nordic Navigation

Presentasjonen blir etterfulgt av en panelsamtale bestående av:
  • Tine Sundtoft, Fylkeskommunedirektør i Agder fylkeskommune
  • Unn Kristin Olsen, Leder i Parat
  • Sindre Olafsrud, organisasjonspsykolog, Høyskolen Kristiania og Nordic Navigation
  • Samtalen ledes av Ketil Raknes, leder ved Institutt for kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania.
 

Arrangementet innledes med et kunstnerisk innslag fra studenter i musikkteater ved Høyskolen Kristiania.