Sist oppdatert: 20.05.20 kl. 18.00

For english version please click here!

Myndighetene har iverksatt en delvis åpning av landet etter nedstengningen 12. mars 2020. Det ble understreket at en oppmyking må skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass. Myndighetene pålegger oss fortsatt å holde undervisningsbyggene stengt, med noen unntak. For de aller fleste av våre studenter betyr det at vi fortsetter med digital undervisning og digital eksamen.

Delvis åpning for studenter som er avhengig av tilgang til campus for å ikke bli forsinket i studiene sine er skjer med forutsetning av at smitteverntiltakene ivaretas. De helsefaglige rådene innebærer blant annet at det skal holdes fysisk avstand på minst én meter mellom hver person, samt begrensninger i antall studenter som kan være samlet. Etter 7. mai er tillatt gruppestørrelse på 20 personer, såfremt retningslinjene på én meter avstand per person overholdes. 

Vi skal sikre at du skal få ditt læringsutbytte og studieprogresjon som planlagt. Det gjøres ved å erstatte campusundervisning med alternativer digitale læringsmetoder som blir tilgjengelig gjennom Canvas. Følg med på Canvas og StudentWeb!
Har du spørsmål? Vi har laget en samleside for spørsmål og svar fra studenter ved Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania. Denne vil oppdateres jevnlig. Klikk her for å gå til Q&A!

Retningslinjer for smittevern ved tilgang til campus: 

Myndighetene har bestemt at fra 27. april åpner campus delvis for avgangsstudenter som er avhengige av spesialrom og -utstyr på lærestedet for å fullføre utdanningen. 

Det er utarbeidet egne retningslinjer for smittevern  ved tilgang til campus. Disse er de samme for Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania, og skal bidra til sikker drift under utbruddet av Covid-19. Retningslinjene er gyldig fra publiseringsdato 20. april 2020, og vil bli oppdatert ved behov. 

Last ned PDF her: 

Smittevern ved tilgang til campus v1.1.pdf

Lesesaler og arbeidsområder åpnes

25. mai vil høyskolen åpne noen arealer for studenter som er avhengig av tilgang til leseplasser for å opprettholde studieprogresjonen. 

Tilgang i Oslo 

Lese- og studieområdene i biblioteksbygget i Kongensgate 22 i Oslo, vil åpnes for studenter på høyskolen og fagskolen, så fremt man oppfyller forutsetningen om at man trenger tilgang til campus for å opprettholde studieprogresjonen. Tilgangen gjelder 2., 3. og 5. etasje. Det vil ikke bli mulig å benytte seg av boksamlingen, og 4. etasje vil derfor holdes stengt.  Masterområdet i Kirkegata 20 kan brukes til selvstudier for masterstudenter som oppfyller kriteriene. 

Studenter i Oslo som har særskilte behov for tilrettelegging, vil få tilgang til C-fløyen i Kirkegata 24-26, etter avtale med Avdeling for studentoppfølging (AFSO) Dette betyr at disse studentene vil være garantert plass. Ta kontakt med student@kristiania.no

De studentene som allerede har fått tilgang til spesialrom på campus i Oslo vil fortsatt ha det.  

Tilgang i Bergen 

For Høyskolen Kristiania i Bergen vil studentarbeidsområdet i atriet i Hansaparken, i Kalfarveien 78C, åpnes ved behov. For fagskolens studenter vil det åpnes arbeidsområder i C. Sundts gate 33.  

Studenter med særskilte behov i Bergen må å ta kontakt med Avdeling for studentoppfølging (student@kristiania.no) om de ønsker få tilgang til tilrettelagte studentarbeidsplasser.  

Åpningstider 

Adgangskortet benyttes for å få tilgang til byggene. 

 • Kongens gate 22: Mandag til fredag 08-23, lørdag og søndag 09-23.
 • Kirkegata 20: Mandag til fredag 08-23, lørdag og søndag 09-19.   
 • Kirkegata 24-26: Mandag til fredag 08-23, lørdag og søndag 09-17.

 • Kalfarveien 78C: Mandag til fredag 08-23, lørdag og søndag 11-19.
 • C. Sundts gate 33: Mandag til fredag 08-20, lørdag og søndag 11-19.  

Alle resepsjoner i alle aktuelle bygg vil være bemannet som vanlig. 

Lån av bøker 

Vi minner om at bøker kan bestilles digitalt fra biblioteket og hentes fysisk på campus. Les mer om bokbestilling her

Undervisning

All undervisning med fysisk oppmøte på Kristiania ble avlyst fra og med torsdag 12. mars.

 • 7. april 2020 åpnet myndighetene for at avgangsstudenter som er helt avhengig av utstyr på lærestedet, skulle kunne få tilgang til dette fra 27. april.
 • 8. mai fikk vi beskjed om at flere studenter får tilgang til campus. De det gjelder er studenter som er avhengig av å komme på campus for å ikke bli forsinket i studiene sine. De studentene dette gjelder vil få beskjed om de får tilgang senest 15. mai.

Mest mulig undervisning skal foregå på nett.  Vi skal sikre at studentene skal få sitt læringsutbytte og studieprogresjon som planlagt. Det skal vi gjøre ved å erstatte campusundervisning med alternativer digitale læringsmetoder som blir tilgjengelig gjennom canvas. 

Delvis åpning for disse gruppene vil være under forutsetning av at smitteverntiltakene ivaretas. De helsefaglige rådene innebærer blant annet at det skal holdes fysisk avstand på minst én meter mellom hver person, samt begrensninger i antall studenter som kan være samlet. Etter 7. mai er tillatt gruppestørrelse på 20 personer, såfremt retningslinjene på én meter avstand per person overholdes. 

Hva vil skje med høstsemesteret? 

Vi har stor forståelse for at det er mange studenter som lurer på hvordan høstsemesteret blir. I skrivende stund gjennomfører myndighetene en gradis åpning av samfunnet. Går dette bra, vil vi alle kunne møtes på campus til høsten. Det er likevel slik at vi må ta hensyn til smittevern, og derfor må vi gjøre det på en litt annen måte enn vi er vant til. Vi planlegger en kombinasjon av digital undervisning og undervisning på campus. Hvor mye det  blir, avhenger av hvordan smittesituasjonen i samfunnet utvikler seg. Vi vil holde deg oppdatert på disse sidene.

Vi kommer altså til å ta med oss videre alt det som fungerer bra med den digitale undervisningen denne våren,  samtidig som vi planlegger for et trygt oppmøte for flere studenter i skolebyggene. Dere som har behov for spesialrom og -utstyr kan få dette på en trygg og smittefri måte. Din og våre ansattes sikkerhet er vår største prioritet. Derfor ber vi alle studenter om å forberede seg på at ikke alt kan gjennomføres slik vi er vant til før COVID-19 satte sitt preg på landet.

Er du smittet eller satt i karantene? 

Vi ber om at studenter registrerer seg her dersom de er smittet eller satt i karantene.

Dersom du allerede har meldt inn i skjemaet, ber vi om at du ved behov sender oppdatering på din tilstand til: corona-update-students@kristiania.no

Eksamensinformasjon

For å sikre forutsigbarhet og en forsvarlig eksamensgjennomføring, har Høyskolen Kristiania besluttet at de fleste eksamensgjennomføringer våren 2020 blir digitale hjemmeeksamener. Vi gjør vårt ytterste for at undervisning og eksamensavvikling skal kunne gjennomføres så optimalt som mulig for alle våre studenter.

  Praktisk informasjon

  Studenter på utveksling i utlandet

  Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap. Årsaken er økningen i utbredelse av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Se UDs reiseråd knyttet til spredningen av koronaviruset.

  Helsemyndighetene innførte nye tiltak mot koronasmitte 12. mars. Alle reisende som kommer til Norge fra land i eller utenfor Norden skal i karantene i 10 dager, uavhengig om de har symptomer. 

  Utenriksdepartementet fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Høyskolen vil gå i dialog med hver enkelt student individuelt, for å kunne inkludere disse i høyskolens nettbaserte tilbud ut semesteret.

  Vi har full forståelse for at dette er en vanskelig situasjon å være i og ønsker å være tilgjengelig for alle våre utvekslingsstudenter. Ta kontakt om det er spørsmål eller bekymringer. Ta kontakt på utveksling@kristiania.no

  Informasjon om utveksling høstsemesteret 2020

  All utveksling til land utenfor Europa for høstsemesteret 2020 avlyses som følge av at Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige. I tillegg er det på nåværende tidspunkt umulig å få visum i de fleste land.

  Det å reise på utveksling medfører også en del økonomiske utgifter og vi ønsker derfor å være tidlig ute med denne informasjonen, før dere eventuelt binder dere til avtaler om bolig, skolepenger, forsikring og lignende. Dessverre er det ikke mulig å endre destinasjon for utvekslingssemesteret på nåværende tidspunkt, og du vil i stedet bli satt opp til å følge høstsemesteret på Høyskolen Kristiania.

  De som har søkt seg på utveksling i Europa ber vi om fullføre utvekslingssøknaden, men avvent kjøp av flybilletter og lignende. Du frarådes også til å binde deg til kontrakt på bolig eller lignende. Innenfor Europa er det lettere å være fleksibel, i tillegg til at semestrene ofte starter senere, så her er ikke en endelig beslutning tatt. Utviklingen følges nøye og mer informasjon kommer så raskt det foreligger.

  Kontaktinformasjon

  Utvekslingsstudenter og pårørende:
  Ta kontakt med avdeling for forskningsadministrasjon og internasjonalisering:
  utveksling@kristiania.no

  Studenter som mistenker at de kan ha blitt smittet eller har blitt satt i karantene:
  Ta kontakt med avdeling for studentoppfølging:
  Stine Karlsen: Stine.Karlsen@kristiania.no

  Studenter som er bekymret og trenger noen å snakke med:
  Ta kontakt med avdeling for studentoppfølging:
  Tevje Akerø: TevjeJohanasli.Akero@kristiania.no

  Leder for krisestaben: 
  Pål Wæraas: Pal.Waeraas@kristiania.no

  Relaterte artikler

  • Undervisningen fortsetter, men nå er den digital

   Onsdag 11. mars besluttet vi å stenge våre undervisningsbygg som følge av myndighetenes anbefalinger knyttet til koronaviruset.
  • – Forandringer kan være vanskelige å forholde seg til

   Trenger du noen å snakke med? Sosialrådgiver Tevje Akerø tilbyr samtaler og veiledning via video.
  • Tips til digitalt gruppearbeid

   Gruppeoppgaver kan være en utfordring når alle sitter hver for seg. Heldigvis finnes det mange løsninger selv med hjemmekontor.
  • Slik blir din eksamenstid

   Hvordan vil eksamen avvikles i den nye heldigitale studiehverdagen? De ansatte på Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania står på dag og natt for at alt blir gjennomført som det skal – og i tide.
  • - Kanskje dette er tiden for å roe ned litt på karakterforventningene, ta litt flere pauser eller å gi seg selv litt flere «gulrøtter», sier Maren Hütt.

   Sliter du med motivasjon til studier? Dette kan hjelpe!

   Hjemmekontor, digital undervisning og kollokviegrupper via FaceTime. Dette er studiehverdagen for studenter landet over. Er du en av dem som sliter med å komme i gang? Da kan disse rådene være gode.
  • Helene Tronstad Moe har flere gode tips på lur for deg som skal studere hjemmefra.

   7 tips til din nye digitale studiehverdag

   Mange av oss har fått livene snudd opp ned de siste ukene, etter at norske myndigheter innførte strenge tiltak for å få kontroll på koronaviruset. Slik gjør du det beste ut av situasjonen.
  • Karrieresenteret jobber fortsatt aktivt for studentene

   Usikker på jobbmulighetene dine eller om det er lurt å søke jobb nå? Karrieresenteret står klare til å foreta karriereveiledninger digitalt, på mail eller telefon.
  • Å være eller ikke være – på nett

   I likhet med alle andre studenter, kan ikke kunstfagstudentene møtes fysisk slik de er vant til. De kunstneriske fagene har derfor måttet trykke teknologien til sitt bryst, for å kunne fortsette med undervisning.