Fra torsdag 12. mars avlyses undervisning på campus pga av koronaviruset (covid-19)

Sist oppdatert: 20.03.20 kl. 13.00

For information in English click here

Om du er smittet eller satt i karantene Registrer deg her

Dersom du allerede har meldt inn i skjemaet, ber vi om at du ved behov sender oppdatering på din tilstand til: corona-update-employees@kristiania.no 

Nye omfattende tiltak for å hindre spredning

All stedsbasert undervisning på Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania i Oslo og Bergen avlyses fra og med torsdag 12. mars. Undervisning blir gjennomført nettbasert så fort som mulig og senest innen mandag 16. mars. Alle arrangementer avlyses.

Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania følger forøvrig myndighetenes råd i forbindelse med koronaviruset.

Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19. Tiltakene gjelder fra 12. mars klokken 18.00 til og med 13. april 2020. Det er sannsynlig at varigheten på tiltaksperioden kan bli forlenget.

Karantenebestemmelser

Alle som kommer tilbake fra reiser utenfor Norden, skal i hjemmekarantene – uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Karantene etter utenlandsreiser har tilbakevirkende kraft fra 27. februar

Det anbefales også hjemmekarantene for alle som har hatt nærkontakt med et bekreftet tilfelle av Corvid-19, inkludert dem som bor sammen med et bekreftet tilfelle.

Registrering for ansatte: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xCax_z0GEkuaCchqSOHpWsHq8fZJzC5EifRQuyk3gZRUM1NJTzNJRldVWDNNNllNTzRGQjc3SUEzSi4u

Les mer om hjemmekarantene på Folkehelseinstituttets sider.

Stenging

Etter pålegg fra Helsedirektoratet må alle høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner stenges for studenter fra 12. mars klokken 18.00 til og med 26. mars 2020. Studenter skal ikke oppholde seg på campus i denne perioden. Dere vil få beskjed om dette også vil komme til å gjelde ansatte.

Jobbe hjemmefra

Alle ansatte oppfordres til å arbeide hjemmefra, dersom arbeidets art tillater det. Dette avklares med nærmeste leder.

Ansatte og studenter i risikogrupper skal benytte hjemmekontor. Husk å varsle nærmeste leder, eller faglærer.

Stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av alle arrangementer frem til 26. mars. Alle arrangementer i regi av Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania og Studentunionen avlyses/utsettes inntil videre.

Undervisning

All undervisning med fysisk oppmøte (i klasserom, forelesningssaler, grupperom og lignende) på Kristiania avlyses fra og med torsdag 12. mars. Mest mulig undervisning skal foregå på nett.  Vi skal sikre at studentene skal få sitt læringsutbytte og studieprogresjon som planlagt. Det skal vi gjøre ved å erstatte campusundervisning med alternativer digitale læringsmetoder som blir tilgjengelig gjennom canvas. Følg med på Canvas!

Studentene har tilgang til våre bygg til 12.03.2020 kl 18.00. Ansatte har tilgang til bygg etter dette, men for å komme inn kreves både adgangskort og pinkode. 

Jobbreiser

Alle jobbrelaterte reiser avlyses med mindre de er helt nødvendige og avtalt med nærmeste dekan eller direktør.

Private reiser

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men de oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.

Høyskolen og fagskolen fraråder sterkt alle private reiser, med kollektiv transport, for både studenter og ansatte.

Hvis du skal på en privat reise forventes det at du følger myndighetens til enhver tid oppdaterte reiseråd. Velger du å reise til et land/område med vedvarende smitte, må du være i karantene i 14 dager etter hjemkomst.

Eksamen

Eksamen dette semesteret må erstattes med alternative løsninger for gjennomføring. Det vil om kort tid gå ut informasjon om dette. Høyskolen og fagskolen planlegger for at eksamener kan leveres digitalt hjemmefra eller gjennomføres som muntlig eksamen.

Studenter som har eksamen denne uken og neste uke vil få beskjed om hvordan det skal gjennomføres innen torsdag 12. mars klokken 12.00.

Gjennomføring av undervisning

Undervisning hjemmefra gjøres enklest gjennom videokonferanseprogrammet Zoom.

 Videokonferanseprogrammet Zoom blir automatisk installert på alle ansattes maskiner for bruk til fjernundervisning, veiledninger og/eller møter. Zoom er et verktøy som forener nettundervisning, webinar og nettmøter i en brukervennlig plattform og tilbyr sanntidskommunikasjon på tvers av Windows, Mac, Linux, iOS, Android og webklient.

 Videokonferanseprogrammet Zoom er blitt brukt på fagskolen med gode tilbakemeldinger fra undervisere og studenter. Tilbakemeldingene er at det er enkelt og intuitivt å benytte.

Brukerveiledning

Nedenfor er det brukerveiledning for hvordan du kan komme i gang med videokonferanseprogrammet Zoom.

Hvordan starte Zoom

Windows: Dobbeltklikk på snarveien på skrivebordet.
Mac: Åpne Launchpad og finn/søk etter Zoom.

Hvordan logge inn på Zoom

  1. Klikk «Logg inn».
  2. Velg «Sign in with SSO».
  3. Skriv inn «kristiania» foran «.zoom.us» og gå videre.
  4. Nettleseren åpnes.
  5. Hvis du allerede er pålogget Feide vil du automatisk bli logget inn i Zoom. Ellers må du logge inn på Feide som normalt.

Etter innlogging kan du opprette møter, integrere disse i kalender osv.

Studenter trenger kun konferanselenken for å være med på undervisningen. Zoom kan benyttes både for én til mange undervisninger, gruppeundervisning og veiledning.

Trenger du hjelp til innlogging, installering eller lignende ta kontakt med IT: support@kristiania.no 

Zoom i Canvas:

Hvis Zoom skal brukes til undervisning må Zoom aktiveres i navigeringsmenyen. Trykk på «innstillinger» i emnet, deretter fanen «Navigasjon» og til slutt klikke og dra Zoom over til streken slik at den ligger i den øverste tabellen.

Det er lagt ut et kurs i Canvas som beskriver alt du trenger å vite om Zoom og bruk av dette: https://kristiania.instructure.com/courses/4079/

Har du spørsmål vedrørende bruk av Zoom i Canvas kan du kontakte Stian på læringsteknologisenteret: stian.u.hauger@kristiania.no

Oppretter digitalt campus

Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania har et fortrinn med lang erfaring med undervisning per distanse, god støtte i læringsteknologi, og dyktige faglige som klarer å tilpasse undervisningen. Likevel vil en avstenging kreve at vi alle bidrar til at vi lykkes med å gi studentene undervisning til tross for krevende omstendigheter.

Vi ber om at vi alle er ekstra tålmodige og rause med hverandre, og at vi hjelper hverandre så godt vi kan med å lykkes med å gi utdanning av høy kvalitet selv om vi må holde campus stengt inntil videre.

Studenter som har kan ha vært eksponert for smitte

Dersom medarbeidere blir kontaktet av studenter som tror at de kan ha vært eksponert for smitte, må studenten oppfordres til å ta kontakt med helsevesenet og studenten bes om å legge inn sin informasjon i kontaktskjemaet.

Dersom studenten får bekreftet smitte av Covid-19 vil helsevesenet gjennomføre smittesporing, og personer som har oppholdt seg i nærheten av en smittet person vil bli kontaktet av helsemyndighetene og settes i hjemmekarantene.

Kontaktinformasjon

Utvekslingsstudenter og pårørende:
Ta kontakt med avdeling for forskningsadministrasjon og internasjonalisering:
utveksling@kristiania.no

Studenter som mistenker at de kan ha blitt smittet eller har blitt satt i karantene:
Ta kontakt med avdeling for studentoppfølging:
Stine Karlsen: Stine.Karlsen@kristiania.no

Studenter som er bekymret og trenger noen å snakke med:
Ta kontakt med avdeling for studentoppfølging:
Tevje Akerø: TevjeJohanasli.Akero@kristiania.no

Ansatte:
Ta kontakt med HR:
Anders Aas: Anders.Aas@kristiania.no

Mediekontakt:
Markeds-og kommunikasjonsavdelingen
Stein-Oddvar Evensen: SteinOddvar.Evensen@kristiania.no 

Leder for krisestaben: 
Pål Værås: pal.waeraas@kristiania.no


Øvrig kontaktinformasjon

Helsedirektoratet har opprettet en virus-informasjonstelefonen for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Nummeret er 815 55 015.

Samtidig ber Helsedirektoratet folk om å lese informasjon på nett før de ringer.

Folk som tror de kan være smittet av koronaviruset, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.

Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos legen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.