Sist oppdatert: 10.08.20 kl. 10.55

Click here for information in English!

Retningslinjer for smittevern ved tilgang til campus: 

Det er utarbeidet egne retningslinjer for smittevern ved tilgang til campus. Disse er de samme for Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania, og skal bidra til sikker drift under utbruddet av koronaviruset-19. Retningslinjene er gyldig fra publiseringsdato 20. april 2020, og vil bli oppdatert ved behov. 

Retningslinjene for smittevern må signeres før man får adgang til campus, for å signere ta kontakt med HR ved Linn-Marie Harlem.

Last ned PDF her: 

Smittevern ved tilgang til campus.pdf

Dersom du får symptomer

 • Ved symptomer kontakt helsevesenet umiddelbart for testing og hold deg hjemme inntil svaret på testen foreligger 
 • Vi ber om at du registrerer deg i skjemaet under dersom du er smittet eller i karantene  og informer din nærmeste leder. Denne informasjonen blir kun håndtert av HR-avdelingen og eventuelt nærmeste leder.
Om du er smittet eller satt i karantene Registrer deg her

Dersom du allerede har meldt inn i skjemaet, ber vi om at du ved behov sender oppdatering på din tilstand til: corona-update-employees@kristiania.no 

Jobbe hjemmefra

Hovedregelen er fortsatt at man har hjemmekontor hvis mulig, men dette må avklares med nærmeste leder da enkelte funksjoner er viktig å ha stedlig på campus. Dersom du skal/må jobbe på campus anbefaler vi at du unngår rushtiden på kollektiv transport og heller tilpasser arbeidstiden utfra når det er mindre press på kollektivtrafikken. Medarbeidere som har mulighet for å sykle eller gå til jobb oppfordres til å gjøre dette. Se under for retningslinjer for hjemmekontor/arbeid på campus.

Retningslinjer for arbeid hjemme/på campus:

 1. Hovedregelen er hjemmekontor. Fysisk møteaktivitet skal så langt som mulig unngås, eventuelt med færre enn fem personer på møtene og minst 1 meter avstand. Møter skal primært gjennomføres som telefon- og videomøter. 
 2. Prioritert tilgang til arbeidsplassen gis til ansatte som har behov for tilgang til arbeidsplassen for å skjøtte virksomhetskritiske funksjoner. Eksempler på dette er driftsoppgaver knyttet til lokalene (vask, sikkerhet), undervisningsaktiviteter på campus, administrativ støtte til undervisning, arbeid knyttet til infrastruktur som kun er tilgjengelig på campus som for eksempel innspillings- og opptaksutstyr. Deretter gis  tilgang til følgende ansatte i prioritert rekkefølge: stipendiater, postdoktorer og andre personer som grunnet hjemmesituasjonen trenger tilgang til arbeidsplassen.  
 3. Maks en person per dobbeltkontor, eller minimum 1 meter avstand på større kontorer og i åpent landskap.  
 4. Begrenset antall personer i lokalene samtidig med minimum 1 meters avstand.  
 5. Tilstedeværelsen på arbeidsplassen må organiseres på en slik måte at undervisningsaktiviteten blir minst mulig berørt om vi kommer opp i en smittesituasjon – dette betyr at tilstedeværelsen må organiseres i faste grupper som alternerer på tilstedeværelsen. 

Karantene og utenlandsopphold

Vi minner om den enkeltes ansvar for å minimere spredning av Covid-19. Følg de til enhver tid gjeldende karanteneregler ved utenlandsopphold. Dersom du har vært i land som er, eller har blitt, røde skal du i karantene i 10 dager. Du kan lese mer om hvilke land dette gjelder på FHIs nettsider.

Alle som har vært i en situasjon med økt smitterisiko (større folkeansamlinger, reiser i grønne områder etc.) må også ta forholdsregler:  

 • Unngå unødvendige reiser utenlandsreiser.
 • Vær årvåken med hensyn til symptomer. 
 • Vi anbefaler hjemmekontor de påfølgende 10 dager etter opphold i en situasjon med økt smitterisiko eller hvis du har vært på reise i grønne områder.
 • Avklar alltid med nærmeste leder dersom du er i tvil.
 • For å redusere risikoen for koronasmitte; hold minst 1 meters avstand til andre personer og begrens nærkontakt.

Her er de tiltak vi har gjort for å redusere smitterisikoen på campus:

 • Alle ansatte og studenter skal holde minst en meters avstand til andre.
 • Kantinen åpner mandag 17. august og kun ferdig porsjonert mat vil være tilgjengelig.
 • Øker rengjøringsfrekvensen på toalettene og vurderer fortløpende ytterligere tiltak
 • Setter ut rengjøringsutstyr i lokalene
 • Høyskolen har et planverk for å håndtere utbrudd.

Studenter som har kan ha vært eksponert for smitte

Dersom medarbeidere blir kontaktet av studenter som tror at de kan ha vært eksponert for smitte, må studenten oppfordres til å ta kontakt med helsevesenet og studenten bes om å legge inn sin informasjon i kontaktskjemaet.

Dersom studenten får bekreftet smitte av koronaviruset-19 vil helsevesenet gjennomføre smittesporing, og personer som har oppholdt seg i nærheten av en smittet person vil bli kontaktet av helsemyndighetene og settes i hjemmekarantene.

Kontaktinformasjon

Ansatte:
Ta kontakt med HR:
Anders Aas: Anders.Aas@kristiania.no

Leder for krisestaben: 
Pål Værås: pal.waeraas@kristiania.no