Sist oppdatert: 12.05.20 kl. 14.47

For information in English click here!

Myndighetene har iverksatt en delvis åpning av landet etter nedstengningen 12. mars 2020. Det ble understreket at en oppmyking må skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass. Myndighetene pålegger oss fortsatt å holde undervisningsbyggene stengt, med noen unntak. For de aller fleste av våre studenter betyr det at vi fortsetter med digital undervisning og digital eksamen.

Delvis åpning for studenter som er avhengig av tilgang til campus for å ikke bli forsinket i studiene sine er skjer med forutsetning av at smitteverntiltakene ivaretas. De helsefaglige rådene innebærer blant annet at det skal holdes fysisk avstand på minst én meter mellom hver person, samt begrensninger i antall studenter som kan være samlet. Etter 7. mai er tillatt gruppestørrelse på 20 personer, såfremt retningslinjene på én meter avstand per person overholdes. 

Retningslinjer for smittevern ved tilgang til campus: 

Myndighetene har bestemt at fra 27. april åpner campus delvis for avgangsstudenter som er avhengige av spesialrom og -utstyr på lærestedet for å fullføre utdanningen. 

Det er utarbeidet egne retningslinjer for smittevern  ved tilgang til campus. Disse er de samme for Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania, og skal bidra til sikker drift under utbruddet av Covid-19. Retningslinjene er gyldig fra publiseringsdato 20. april 2020, og vil bli oppdatert ved behov. 

Last ned PDF her: 

Smittevern ved tilgang til campus v1.1.pdf

Karantenebestemmelser

Alle som kommer tilbake fra reiser utenfor Norden, skal i hjemmekarantene – uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Karantene etter utenlandsreiser har tilbakevirkende kraft fra 27. februar.

Det anbefales også hjemmekarantene for alle som har hatt nærkontakt med et bekreftet tilfelle av Covid-19, inkludert dem som bor sammen med et bekreftet tilfelle.

Om du er smittet eller satt i karantene Registrer deg her

Dersom du allerede har meldt inn i skjemaet, ber vi om at du ved behov sender oppdatering på din tilstand til: corona-update-employees@kristiania.no 

Jobbe hjemmefra

Som en hovedregel skal alle fortsatt jobbe hjemmefra, dersom arbeidets art tillater det. Dette avklares med nærmeste leder.

Ansatte og studenter i risikogrupper skal benytte hjemmekontor. Husk å varsle nærmeste leder, eller faglærer.

Stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av alle arrangementer frem til annet blir kommunisert. Alle arrangementer i regi av Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania og Studentunionen avlyses/utsettes inntil videre.

Undervisning

All undervisning med fysisk oppmøte på Kristiania ble avlyst fra og med torsdag 12. mars.

  • 7. april 2020 åpnet myndighetene for at avgangsstudenter som er helt avhengig av utstyr på lærestedet, skulle kunne få tilgang til dette fra 27. april.
  • 8. mai fikk vi beskjed om at flere studenter får tilgang til campus. De det gjelder er studenter som er avhengig av å komme på campus for å ikke bli forsinket i studiene sine. De studentene dette gjelder vil få beskjed om de får tilgang senest 15. mai.

Mest mulig undervisning skal foregå på nett.  Vi skal sikre at studentene skal få sitt læringsutbytte og studieprogresjon som planlagt. Det skal vi gjøre ved å erstatte campusundervisning med alternativer digitale læringsmetoder som blir tilgjengelig gjennom canvas. 

Delvis åpning for disse gruppene vil være under forutsetning av at smitteverntiltakene ivaretas. De helsefaglige rådene innebærer blant annet at det skal holdes fysisk avstand på minst én meter mellom hver person, samt begrensninger i antall studenter som kan være samlet. Etter 7. mai er tillatt gruppestørrelse på 20 personer, såfremt retningslinjene på én meter avstand per person overholdes. 

Jobbreiser

Alle jobbrelaterte reiser avlyses med mindre de er helt nødvendige og avtalt med nærmeste dekan eller direktør.

Private reiser

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men de oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.

Høyskolen og fagskolen fraråder sterkt alle private reiser, med kollektiv transport, for både studenter og ansatte.

Hvis du skal på en privat reise forventes det at du følger myndighetens til enhver tid oppdaterte reiseråd. Velger du å reise til et land/område med vedvarende smitte, må du være i karantene i 10 dager etter hjemkomst. Karantenetiden utgår dersom du allerede har fått påvist koronaviruset og har blitt erklært frisk. 

Eksamen

Eksamen dette semesteret må erstattes med alternative løsninger for gjennomføring. Høyskolen og fagskolen planlegger for at eksamener kan leveres digitalt hjemmefra eller gjennomføres som muntlig eksamen.

Oppretter digitalt campus

Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania har et fortrinn med lang erfaring med undervisning per distanse, god støtte i læringsteknologi, og dyktige faglige som klarer å tilpasse undervisningen. Likevel vil en avstenging kreve at vi alle bidrar til at vi lykkes med å gi studentene undervisning til tross for krevende omstendigheter.

Vi ber om at vi alle er ekstra tålmodige og rause med hverandre, og at vi hjelper hverandre så godt vi kan med å lykkes med å gi utdanning av høy kvalitet selv om vi må holde campus stengt inntil videre.

Studenter som har kan ha vært eksponert for smitte

Dersom medarbeidere blir kontaktet av studenter som tror at de kan ha vært eksponert for smitte, må studenten oppfordres til å ta kontakt med helsevesenet og studenten bes om å legge inn sin informasjon i kontaktskjemaet.

Dersom studenten får bekreftet smitte av Covid-19 vil helsevesenet gjennomføre smittesporing, og personer som har oppholdt seg i nærheten av en smittet person vil bli kontaktet av helsemyndighetene og settes i hjemmekarantene.

Kontaktinformasjon

Ansatte:
Ta kontakt med HR:
Anders Aas: Anders.Aas@kristiania.no

Leder for krisestaben: 
Pål Værås: pal.waeraas@kristiania.no