Sist oppdatert: 24.08.20 kl. 10.25

Click here for information in English!

Retningslinjer for smittevern ved tilgang til campus: 

Det er utarbeidet egne retningslinjer for smittevern ved tilgang til campus. Disse er de samme for Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania, og skal bidra til sikker drift under utbruddet av koronaviruset-19. Retningslinjene er gyldig fra publiseringsdato 20. april 2020, og vil bli oppdatert ved behov. 

Retningslinjene for smittevern må signeres før man får adgang til campus, for å signere ta kontakt med HR på HR@kristiania.no.

Last ned PDF her:

Kristianias retningslinjer for smittevern (PDF)

Når bør du ikke møte på campus?

Når du skal vurdere om du kan komme på campus eller lurer på om du kan være smittet med Covid-19  gjelder følgende:

Dersom du har symptomer på luftveissykdommer må du holde deg hjemme. Luftveissykdommer kan blant annet være hoste, sår hals, rennende eller tett nese, feber, hoste eller tungpustethet.
Har du noen av disse symptomene bør du testes for Covid-19.
 

På campus er det mange mennesker og til tider utfordrende å holde minst en meter avstand. Derfor kan det være mange som må i karantene hvis en student eller ansatt får påvist Covid-19.  

Vi anbefaler at du er ekstra forsiktig og holder deg borte fra campus hvis du: 

 • Har vært i situasjoner (for eksempel fest med mange deltakere el.) som gjør at du har en økt risiko for smitte. 
 • Vært i nærkontakt med noen som venter på å gjennomføre Korona-test eller venter på prøvesvar. Ikke møt på campus før vedkommende har fått et negativt prøvesvar.   
 • Vært i nærkontakt med noen som har fått et positivt prøvesvar. I så fall må du testes og vente med å komme på campus til du har mottatt negativt prøvesvar.  
 • Har påvist eller sannsynlig Covid-19, i så fall  skal du være i isolasjon og holde avstand til de du bor sammen med. De du bor med bør testes. 
 • Er nærkontakt til noen med påvist smitte eller hvis du  har vært på reise i røde land, da  skal du i karantene i 10 dager.

Dersom du får symptomer

 • Ved symptomer kontakt helsevesenet umiddelbart for testing og hold deg hjemme inntil svaret på testen foreligger 
 • Vi ber om at du registrerer deg i skjemaet under dersom du er smittet eller i karantene  og informer din nærmeste leder. Denne informasjonen blir kun håndtert av HR-avdelingen og eventuelt nærmeste leder.
Om du er smittet eller satt i karantene Registrer deg her

Dersom du allerede har meldt inn i skjemaet, ber vi om at du ved behov sender oppdatering på din tilstand til: corona-update-employees@kristiania.no 

Jobbe hjemmefra

Hovedregelen er fortsatt at man har hjemmekontor hvis mulig, men dette må avklares med nærmeste leder da enkelte funksjoner er viktig å ha stedlig på campus. Dersom du skal/må jobbe på campus anbefaler vi at du unngår rushtiden på kollektiv transport og heller tilpasser arbeidstiden utfra når det er mindre press på kollektivtrafikken. Medarbeidere som har mulighet for å sykle eller gå til jobb oppfordres til å gjøre dette. Se under for retningslinjer for hjemmekontor/arbeid på campus.

Retningslinjer for arbeid hjemme/på campus:

 1. Hovedregelen er hjemmekontor. Fysisk møteaktivitet skal så langt som mulig unngås, eventuelt med færre enn fem personer på møtene og minst 1 meter avstand. Møter skal primært gjennomføres som telefon- og videomøter. 
 2. Prioritert tilgang til arbeidsplassen gis til ansatte som har behov for tilgang til arbeidsplassen for å skjøtte virksomhetskritiske funksjoner. Eksempler på dette er driftsoppgaver knyttet til lokalene (vask, sikkerhet), undervisningsaktiviteter på campus, administrativ støtte til undervisning, arbeid knyttet til infrastruktur som kun er tilgjengelig på campus som for eksempel innspillings- og opptaksutstyr. Deretter gis  tilgang til følgende ansatte i prioritert rekkefølge: stipendiater, postdoktorer og andre personer som grunnet hjemmesituasjonen trenger tilgang til arbeidsplassen.  
 3. Maks en person per dobbeltkontor, eller minimum 1 meter avstand på større kontorer og i åpent landskap.  
 4. Begrenset antall personer i lokalene samtidig med minimum 1 meters avstand.  
 5. Tilstedeværelsen på arbeidsplassen må organiseres på en slik måte at undervisningsaktiviteten blir minst mulig berørt om vi kommer opp i en smittesituasjon – dette betyr at tilstedeværelsen må organiseres i faste grupper som alternerer på tilstedeværelsen. 

Karantene og utenlandsopphold

Vi minner om den enkeltes ansvar for å minimere spredning av Covid-19. Følg de til enhver tid gjeldende karanteneregler ved utenlandsopphold. Dersom du har vært i land som er, eller har blitt, røde skal du i karantene i 10 dager. Du kan lese mer om hvilke land dette gjelder på FHIs nettsider.

Alle som har vært i en situasjon med økt smitterisiko (større folkeansamlinger, reiser i grønne områder etc.) må også ta forholdsregler:  

 • Unngå unødvendige reiser utenlandsreiser.
 • Vær årvåken med hensyn til symptomer. 
 • Vi anbefaler hjemmekontor de påfølgende 10 dager etter opphold i en situasjon med økt smitterisiko eller hvis du har vært på reise i grønne områder.
 • Avklar alltid med nærmeste leder dersom du er i tvil.
 • For å redusere risikoen for koronasmitte; hold minst 1 meters avstand til andre personer og begrens nærkontakt.

Her er de tiltak vi har gjort for å redusere smitterisikoen på campus:

 • Alle ansatte og studenter skal holde minst en meters avstand til andre.
 • Kantinen åpner mandag 17. august og kun ferdig porsjonert mat vil være tilgjengelig.
 • Øker rengjøringsfrekvensen på toalettene og vurderer fortløpende ytterligere tiltak
 • Setter ut rengjøringsutstyr i lokalene
 • Høyskolen har et planverk for å håndtere utbrudd.

Studenter som har kan ha vært eksponert for smitte

Dersom medarbeidere blir kontaktet av studenter som tror at de kan ha vært eksponert for smitte, må studenten oppfordres til å ta kontakt med helsevesenet og studenten bes om å legge inn sin informasjon i kontaktskjemaet.

Dersom studenten får bekreftet smitte av koronaviruset-19 vil helsevesenet gjennomføre smittesporing, og personer som har oppholdt seg i nærheten av en smittet person vil bli kontaktet av helsemyndighetene og settes i hjemmekarantene.

Kontaktinformasjon

Ansatte:
Ta kontakt med HR:
Anders Aas: Anders.Aas@kristiania.no

Leder for krisestaben: 
Pål Værås: pal.waeraas@kristiania.no