Jarmila Bubikova-Moan

  • Førsteamanuensis
  • Psykologi, pedagogikk og juss
  • School of Health Sciences
Jarmila.Bubikova-Moan@kristiania.no
994 26 614

Bakgrunn

Jarmila Bubikova-Moan er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania hvor hun underviser og veileder innen fagfeltet pedagogikk. Hennes spisskompetanse som forsker er innen diskursanalytiske tilnærminger til utdanning, spesielt språk, lesing og læring i flerkulturelle og flerspråklige kontekster. Hun har også en forskninginteresse innen kritisk tenkning og argumentasjon. Jarmila har publisert hennes forskningsarbeid i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter.