Go to main content

Ragnhild Eg

  • Førsteamanuensis
  • Institutt for helsevitenskap
  • School of Health Sciences
Ragnhild.Eg@kristiania.no
414 81 909

Bakgrunn

Jeg har en allsidig bakgrunn innen kognitiv psykologi, journalistikk og eksperimentell forskning. Med stor interesse for hvordan vi oppfatter omverdenen og hvordan sansene fungerer i et digitalt miljø forsker jeg på audiovisuell persepsjon og menneske-maskin interaksjoner.

Jeg er også interessert i hvordan vi blir påvirket av sosiale situasjoner og tidligere hendelser og hvordan disse fører til snarveier i beslutningsprosesser.