Go to main content

Jo Andreas Gundersen

  • Høyskolelærer
  • Institutt for helsevitenskap
  • School of Health Sciences
JoAndreas.Gundersen@kristiania.no
90 74 99 07