Go to main content

Christian Fossum

  • Førstelektor
  • Institutt for helsevitenskap
  • School of Health Sciences
Christian.Fossum@kristiania.no
901 80 128