Per Morten Fredriksen

    • Forsker
  • Institutt for helse og trening
  • School of Health Sciences

Bakgrunn

Per Morten er fysioterapiutdannet fra Høgskolen i Oslo og Akershus og idrettsutdannet med doktorgrad fra Norges Idrettshøgskole. I tillegg har han en internasjonal master i helseledelse, helseøkonomi og politikk fra Universitetet i Oslo, samt grunnfag psykologi fra samme sted.

Han er spesialist i barnefysioterapi og har nesten 20 års forskererfaring på fysisk aktivitet hos barn og unge, både friske og med medfødte hjertefeil fra Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Per Morten har omkring 80 publikasjoner i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Hans nåværende og fremtidige forskning dreier seg i hovedsak omkring energiomsetning ved helsefremmende fysisk aktivitet hos barn og voksne og helsemessig effekt av doping hos idrettsutøvere.

Ekspertområder

Ansatte detaljer