Andreas Biørn-Hansen

  • Stipendiat ikke ansatt
  • Institutt for teknologi
  • School of Economics, Innovation and Technology
Andreas.Biorn-Hansen@kristiania.no
452 88 949

Bakgrunn

Andreas Biørn-Hansen er doktorgradsstipendiat ved institutt for teknologi, Høyskolen Kristiania. Han underviser i app- og web-utvikling på bachelornivå, og veileder studenter på alle årstrinn inkl. master. Tema for pågående doktorgrad er kryssplattform app-utvikling, med fokus på ytelsestesting og kodeanalyse. Flere artikler er publisert i forbindelse med dette arbeidet, blant annet i ACM Computing Surveys og HICSS.

Ekspertområder