Sander Sværi

    • Førsteamanuensis
  • Institutt for markedsføring
  • School of Communication, Leadership and Marketing

Bakgrunn

Sander Sværi er førsteamanuensis i tjenestemarkedsføring. Etter flere år med forskning og undervisning, som blant annet har gitt utmerkelser som årets foreleser, har han de senere år primært arbeidet med utdanningsledelse. Ved siden av å være prorektor for utdanning, er han blant annet involvert i, utdanningskvalitet, UHR utdanning, og sakkyndigarbeid for NOKUT.

Ansatte detaljer