Helge Hiram Jensen

    • Førsteamanuensis
  • Institutt for kommunikasjon
  • School of Communication, Leadership and Marketing

Bakgrunn

Helge Hiram Jensen er førsteamanuensis i metodefag og studieprogramleder for Bachelor i statsvitenskap og kommunikasjon. Han arbeider bredt innen fagområdene statsvitenskap og kommunikasjon.

Metodefag, statistikk og vitenskapsteori underviser Jensen for praktisk rettede studieprogrammer, fra folkehelse til kommunikasjon og design. Han representerer SCLM i lokal forskningsetisk komite ved Høyskolen Kristiania. Hans doktorgrad fra 2015 tar blant annet for seg politiske skjevheter i norsk fiskeribiologi, og ny viten om fortida i samisk rettshistorie. I 2000 utgav han Studentenes håndbok i fagkritikk ved Spartacus forlag, og var styremedlem i «Seminaret i vitenskapsteori» ved Universitetet i Oslo. Francis Bacons tese «kunnskap er makt» gir retning for Jensens arbeid med metodefag.

Bachelor i statsvitenskap og kommunikasjon blir tilbudt fra høsten 2021, og ble utviklet av en faglig gruppe koordinert av Jensen. Studentene skal lære både anvendt kommunikasjon og akademisk statsvitenskap, så de kan agere praktisk og strategisk i tråd med Vær Varsom-plakatens siste bud «Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke!» I 2005 redigerte Jensen aksjonist-håndboken JAM, utgitt av Omnipax forlag og Riksutstillinger.

Tidligere har Jensen vært museumspedagog, utstillingskurator, avisspaltist, ansvarlig redaktør, slam-poet, produksjonsmedarbeider på iskremfabrikk, assistent for funksjonshemmede, og bedriftsentreprenør innen kulturhistorisk dramapedagogikk.

Ekspertområder

Ansatte detaljer