Marianne Sundby

  • Rådgiver
  • Studieadministrasjonen
  • Felles administrasjon
Marianne.Sundby@kristiania.no
926 58 916

Bakgrunn

Marianne Sundby er rådgiver ved Høyskolen Kristiania og ansatt i Avdeling for studentoppfølging. Her jobber hun med utvikling av læringsmiljøet og gjennomføring av aktiviteter som kan forebygge frafall, øke studenttilfredsheten, læringsmiljøet og gjennomstrømningen til studentene på normert tid.


Marianne er også studierådgiver for masterstudenter innenfor fagområdene markedsføring og ledelse.