Helene Vågsvoll

  • Webmaster
  • Markeds- og kommunikasjonsavdelingen
  • Felles administrasjon
Helene.Vagsvoll@kristiania.no
482 92 319