Go to main content

Linda Granstad

  • Web- og multimediautvikler
  • IT og digitalisering
  • Felles administrasjon
Linda.Granstad@kristiania.no
991 03 803