Marte Myrstad

  • Seniorrådgiver
  • HR-avdelingen
  • Felles administrasjon
Marte.Myrstad@kristiania.no
920 18 887

Bakgrunn

Marte Myrstad er HR-rådgiver ved Høyskolen Kristiania. Myrstad er hovedkontakt for administrasjonen og Fagskolen Kristinaia. Hennes hovedarbeidsoppgaver består i rekruttering, onboarding, lederstøtte, rådgivning, personalsaker og utvikling av eksisterende og nye rutiner. I tillegg deltar hun ved prosjekter i organisasjonsutvikling og er en operativ ressurs ved virksomhetsoverdragelse.

Myrstad er sekretær i Arbeidsmiljøutvalget.