Sander Sværi

  • Prorektor
  • Avdeling for utdanning
  • Felles administrasjon
Sander.Svaeri@kristiania.no
988 52 600

Bakgrunn

Sander Sværi er førsteamanuensis i tjenestemarkedsføring. Etter flere år med forskning og undervisning, som blant annet har gitt utmerkelser som årets foreleser, har han de senere år primært arbeidet med utdanningsledelse. Ved siden av å være prorektor for utdanning, er han blant annet involvert i, utdanningskvalitet, UHR utdanning, og sakkyndigarbeid for NOKUT.

Ansatte detaljer