Pål Hægland

  • Rådgiver
  • Avdeling for utdanning
  • Felles administrasjon
Pal.Haegland@kristiania.no
959 91 377

Bakgrunn

Pål Hægland er rådgiver i Avdeling for utdanningskvalitet, der han jobber primært opp mot School of Communication, Leadership and Marketing og School of Economics, Innovation and Technology. I tillegg har han delansvar for gjennomføring av studentevalueringer.
Siden 2009 har han arbeidet i UH-sektoren, primært med studieadministrative systemer, som Felles Studentsystem (FS) og læringsplattformer. I tillegg har han lang erfaring innenfor opptak til høyere utdanning.

Hægland er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Bergen, der han gjorde feltarbeid i Salomonøyene i det sørlige Stillehavet. Hovedfokuset for feltarbeidet var distribusjon av informasjon, primært gjennom musikk, samt varedannelse og produkters liv utenfor salgssfæren.

Ansatte detaljer