Christen Krogh

  • Prorektor
  • Avdeling for arbeidsliv og innovasjon
  • Felles administrasjon

Bakgrunn

Christen Krogh er prorektor for arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania. Han er sivilingeniør i datateknikk og har en doktorgrad i filosofi og har forsket og publisert innen begge fagområdene.

Krogh har bakgrunn som forskningssjef i SINTEF og forskningsdirektør fra Høyskolen i Oslo og Akershus (OsloMet). På begynnelsen av 2000-tallet (2001-2011) var han utviklingsdirektør i Opera Software og var med å utvikle selskapet til en verdensledende leverandør av nettlesere.

Før han kom til Kristiania var han avdelingsdirektør i Forskningsrådet med ansvar for norske forskningsinstitutter, samt fagområdene humaniora og samfunnsvitenskap. Krogh har hatt en rekke styreverv. For tiden er han styreleder ved Senter for velferds og arbeidslivsforskning (SVA). Han er valgt inn som styremedlem i Norges geotekniske institutt (NGI) fra 2020.

Ansatte detaljer