Go to main content

Håkon Lystad

  • Faglærer
  • Design og kommunikasjon
  • Fagskolestudier
Hakon.Lystad@kristiania.no
404 79 893