Go to main content

Olivier Klaver

  • Fagansvarlig
  • Design og kommunikasjon (FK)
  • Fagskolestudier
Olivier.Klaver@kristiania.no
920 30 890