Rektor er høyskolens faglige leder. Øvrig faglig toppledelse består av tre prorektorer og fire dekaner. Rektor ansettes av styret, rapporterer til administrerende direktør og møter fast i styret. Vi søker en ambisiøs, tydelig, synlig og samlende leder med følgende kvalifikasjoner:

 • Doktorgrad eller tilsvarende innen fagområde som er relevant for Kristiania. Ønskelig med professor- eller dosentkompetanse, og erfaring med forsknings- og utdanningsledelse.
 • Erfaring fra eller innsikt i universitets- og høyskolesektoren og forståelse for uavhengige institusjoners rammebetingelser.
 • Politisk forståelse og kompetanse.
 • Ledererfaring på strategisk nivå, fortrinnsvis fra kunnskapsorganisasjoner.
 • Internasjonal erfaring og/eller orientering. 
 • Erfaring fra endrings- og utviklingsprosesser.
 • Forståelse for arbeidslivets behov, og gjerne erfaring fra bransjer vi utdanner til. 

  Vi kan tilby deg  

  • En unik mulighet til å videreutvikle en av sektorens mest ambisiøse og endringsdyktige institusjoner. 
  • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger. 
  • Åremål som rektor i fire år fra 1. august 2022, med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år etter ny utlysning. I tillegg tilsettes vedkommende i fast faglig stilling i henhold til kompetanse.  

  Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Høyskolen Kristiania gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.  

  Andre opplysninger  

  Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:  
  Styreleder Høyskolen Kristiania Peter Wesenberg, telefon 905 23 970. 

  Administrerende direktør Solfrid Lind, epost: solfrid.lind@kristiania.no, mobil 995 07 802 
   
  Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Visindi v/ Mona Wille på mobil 402 15 106. Ansettelse skjer på åremål fra 01.08 2022 til 31.07 2026. 
  Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.   
   
  Søknadsfrist: 22. november 2021

  Om Høyskolen Kristiania  

  Høyskolen Kristiania er en selveiende stiftelse som ble opprettet i 1914. Stiftelsens formål er å bevare, videreutvikle og drive til det beste for samfunnet som undervisnings- og kulturinstitusjon, og dermed videreføre grunnleggerens idé om at alle i vårt land skulle gis større muligheter for utdanning og personlig utvikling.  Alt økonomisk overskudd brukes til å styrke høyskolens fag- og læringsmiljø. Høyskolen Kristiania har siden april 2019 vært medlem av European University Association.

  Høyskolen er organisert i fire faglige avdelinger 

  • School of Arts, Design, and Media
  • School of Communication, Leadership, and Marketing
  • School of Economics, Innovation, and Technology
  • School of Health Sciences