Gratis kompetanseheving for funksjonærer

Høyskolen Kristiania har i samarbeid med Norsk Industri, Forbundet for Ledelse og Teknikk og NITO søkt og fått midler fra statens tiltakspakke for kompetanseheving. En viktig målgruppe for dette tiltaket er permitterte og ledige. Tilbudet er imidlertid også åpent for deg som er ykresaktiv. Som funksjonær får du nå muligheten til å ta gratis nettemner innenfor utvalgte fagområder som er relevant for ditt arbeid.

Formålet med utdanningsprogrammet er at du nå kan bruke tid på å oppgradere dine ferdigheter og nøkkelkompetanse slik at du står styrket i arbeidslivet. Du kan velge blant tre emner: EndringsledelseProsjekt og prosesstyring og Kreativitet, innovasjon og nyskapning.

Du kan studere fra hvor du vil og du kan starte opp utdanningen så raskt du ønsker. For deg som er permittert/ledig kan du studere på heltid og fullføre på deltid dersom du kommer raskt tilbake i jobb.

Den 22. april åpnet regjeringen for at permitterte og ledige kan ta utdanning mens de mottar dagpenger. Denne ordningen er godkjent frem til 31.12.2020

En videreutdanning vil si at du får studiepoeng ved fullført eksamen. Emnene er akkreditert og du får 7,5 studiepoeng pr emne. Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Det er begrenset med plasser, og det er derfor førstemann-til-mølla prinsippet. Her kan du melde deg på og starte så raskt du ønsker:

Dette er emnene du kan studere