Forskningsnyheter

  • Professor Gøran Svensson snakker for en gruppe mennesker
    Forskning

    Professor Gøran Svensson høyt oppe på Stanfords prestisjeliste

    Stanford University har rangert over 8 millioner forskere verden over basert på hvor mye de er sitert og har publisert. Professor Gøran Svensson ved Høyskolen Kristiania er blant de 2% mest produktive og siterte forskerne i verden, og derfor er han å finne på Stanfords eksklusive liste World Ranking Of Scientist . Rangeringen viser at han er helt i Norgestoppen innenfor fagområdet business og management.
    Professor Gøran Svensson høyt oppe på Stanfords prestisjeliste