Instituttet tilbyr syv ulike bachelogradsstudier og disse utdanner til utøvende og skapende kunstnere i populærmusikk og scenekunst, til låtskrivere, musikkprodusenter, designere og prosjektledere med en praktisk-teoretisk tilnærming. Studentene drar særlig nytte av den tverrfaglige kompetansen ved instituttet gjennom en rekke samarbeidsprosjekter.

Den faglige staben er bredt sammensatt og har en stor andel utøvende og skapende kunstnere som er aktive nasjonalt og internasjonalt. Underviserne besitter høy faglig kompetanse og bidrar gjennom individuell veiledning til studentenes utvikling gjennom utforskning, kritisk tenkning, refleksjon og metode.

Instituttet har som mål å være delaktige i den kunstfaglige diskursen og være en synlig premissleverandør i våre fagområder. I forskningssammenheng har Institutt for scenekunst, musikk og studio et særlig ansvar for arbeid med og formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid. Instituttet driver også forskningsvirksomhet i musikkproduksjon og i feltet prosjektledelse kunst og kreativ næring.