Markedsføring er er veldefinerte områder innen businesslitteraturen, og er begge områder som handler om prosesser for hvordan bedrifter skaper, kommuniserer og leverer verdi for kundene sine. Videre handler det om hvordan relasjoner mellom kunde og bedrift kommer organisasjonen og dens interessenter til gode.

Markedsføring og innovasjon er akademiske felter, som i høy grad bygger på forskning og utvikling innen økonomifaget. Fokuset for Institutt for markedsføring er hvordan bedrifter skaper verdi for kundene sine.